kuvituskuva.

Koulutuksessa opitaan viestimään vaikuttavammin, tekemään yhdistyksen työtä näkyvämmäksi ja ennakoimaan erilaisiin viestintätilanteisiin. Lisäksi koulutuksessa pääsee laatimaan omalle yhdistykselle viestintäsuunnitelman.

Aika: 28.2.-25.4.2022

Paikka: Verkossa

Kohderyhmä: Yhdistyksen viestintää suunnitteleville, toteuttaville ja kehittäville sekä muille viestinnästä kiinnostuneille hallituksen jäsenille

Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • osaa laatia vuositason viestintäsuunnitelman omalle yhdistykselle
  • osaa suunnitella viestinnän vaikutusketjuja oman yhdistyksen työssä: mistä viestinnän tulokset syntyvät?
  • osaa kehittää oman yhdistyksen viestinnän sisältöjä, sävyä ja tyyliä suhteessa viestinnän tavoitteisiin ja kohderyhmiin
  • osaa ennakoida yllättäviin viestintätilanteisiin liittyviä näkökulmia omassa yhdistyksessä

Hinta: Maksuton

Ilmoittautuminen: 20.2. mennessä koulutuskalenterin kautta.

Lisätietoja: Koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi tai p. 040 778 8690.

Koulutuksen jaksot

  1. Aloitus ja yhteinen orientaatio. Viestinnän merkitys yhdistystoiminnassa. Miksi viestintä on yhdistykselleni tärkeää? Mitä vaikutuksia se tuottaa?
  2. Viestinnän suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen. Miten asettaa tavoitteita, jotka toteutuvat? Millaisia työkaluja tarvitsemme viestinnän suunnitteluun?
  3. Viestinnän kohderyhmät ja kanavat. Kenelle viestimme? Missä kanavissa tavoitamme heidät parhaiten?
  4. Mitä viestimme? Viestinnän sisällöt, sävy ja tyyli. Miten rakennan houkuttelevan viestin? Visuaalisen viestinnän merkitys.
  5. Varautuminen yllättäviin viestintätilanteisiin. Viestinnän tulosten arviointi. Millaisia yllättäviä ja hankalia viestintätilanteita yhdistys voi kohdata? Miten varautua niihin? Miten mitata ja arvioida viestinnän onnistumista?
  6. Kurssin päätös. Viestintäsuunnitelmasta toteutukseen! Miten varmistan, että suunnitelmat toteutuvat? Mitä tarvitsemme seuraavaksi?

 

Jaa sosiaalisessa mediassa