Sopeutumisvalmennuskurssi alaraaja-amputoiduille

Kurssi on tarkoitettu alaraaja-amputoiduille henkilöille, jotka haluavat kehittää toimintakykyään proteesinkäyttäjinä. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen arjessaan.
Kurssille voi osallistua myös amputoidun henkilön läheinen.

 Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Tavoitteena on myös lisätä alaraaja-amputoidun henkilön osaamista ja valmiuksia toimia ja liikkua proteesinsa kanssa. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tälle kurssille voi osallistua myös amputoidun henkilön läheinen. Ja heidän tavoitteena on oppia kuinka he voivat huomioida ja tukea amputoidun henkilön omatoimista arjessa selviytymistä

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuskursseillamme sinulla on mahdollisuus jakaa kokemuksia saman kokeneiden kanssa ja ehkä oppia heiltä jotakin uutta. Tarjoamme voimavarakursseja ja pari- ja perhekursseja.

Sopeutumisvalmennuskurssi alaraaja-amputoiduille

Kurssi on tarkoitettu alaraaja-amputoiduille, jotka haluavat kehittää toimintakykyään proteesinkäyttäjinä. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen arjessaan.