Onko tavoitteenasi tunnistaa ja löytää uusia voimavaroja sekä hyödyntää niitä mielekkään arjen rakentamisessa. Haluatko ylläpitää ja kohentaa toimintakykyäsi?
Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Kurssin tarkoituksen on, että osallistujat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.

Kurssi on tarkoitettu fyysisesti vammaisille henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman myötä. He kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen kotona.

Jos tarvitset toisen apua päivittäisissä toiminnoissasi,   niin voit hyvin osallistua tälle kurssille.   Kurssilla on avustavaa henkilöstöä  24 h/vuorokaudessa. 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa