Onko tavoitteenasi tunnistaa ja löytää uusia voimavaroja sekä hyödyntää niitä mielekkään arjen rakentamisessa. Haluatko ylläpitää ja kohentaaa toimintakykyääsi?
Tämän kurssin aikana osallistujat saavat vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Kurssi on tarkoitettu lievästi fyysisesti vammaisille henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman myötä. He selviävät pääsääntöisesti itsenäisesti päivittäisitä toiminnoistaan ilman mainittavaa ulkopuolista apua. . Asiakkaat kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen kotona.

Tarkoitus on, että osallistujat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti. 

Jaa sosiaalisessa mediassa