Oletko lievästi liikuntarajoitteinen yrittäjä, ja koet vamman tai sairauden rasittavan kohtuuttomasti sinua ja kaipaat neuvoja ja tukea arjen sujuvuuteen.

Kurssi on tarkoitettu lievästi fyysisesti vammaisille yrittäjille, joiden toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman myötä. He selviävät pääsääntöisesti itsenäisesti päivittäisitä toiminnoistaan. Asiakkaat kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen kotona.

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti. Tavoitteena on myös tukea yrittäjinä toimivien henkilöiden työkykyä. 

Jaa sosiaalisessa mediassa