Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman myötä. Asiakkaat kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen kotona. Asiakkaat tarvitsevat apua monissa päivittäisissä toiminnoissaan

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti. 

Kurssilla on ympärivuorokautinen avustus henkilökohtaista apua ja kurssille osallistumista varten.  

Kurssin toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, josta on nimetty kaksi tämän ryhmän vastuuohjaajiksi.

Majoitus on kahden hengen huoneissa.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Sopeutumista tukevat kurssit

Kursseillamme sinulla on mahdollisuus jakaa kokemuksia saman kokeneiden kanssa ja ehkä oppia heiltä jotakin uutta. Tarjoamme fyysisesti toimintarajoitteisille henkilöille teemoitettuja kursseja sekä pari- ja perhekursseja.