Sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoitettu fyysisesti vammaisille henkilöille, jotka kokevat vamman tai sairauden rasittavan kohtuuttomasti ja he kaipaavat neuvoja ja tukea arjen sujuvuuteen. Tämä kurssi on tarkoitettu ensisisijaisesti henkilöille, jotka tarvtsevat apua päivittäisissä toiminnoissaan.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.

Kurssin toteutuu Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa. Kurssin toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, josta on nimetty kaksi tämän ryhmän vastuuohjaajiksi.

Kurssi muodostuu kahdesta viiden vuorokauden jaksosta.

Jaa sosiaalisessa mediassa