Onko toimintakykysi heikentynyt sairauden tai vamman myötä? Kaipaatko lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääksesi huolta itsestäsi ja kunnostasi pärjätäksesi kotonasi.

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti. 

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti liikuntarajoitteisille henkilöille, jotka selviävät pääsääntöisesti itsenäisesti ja vähäisten apuvälineiden turvin  päivittäisistä toiminnoistaan. 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa