Apuvälineet

Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön sujuva arki ja hyvä elämänlaatu edellyttävät toimivia apuvälineitä. Ne auttavat selviytymään itsenäisesti kotona ja ja kodin ulkopuolella sekä ehkäisemään toimintakyvyn heikentymistä. Apuvälineiden avulla voidaan edistää kuntoutumista, tukea, ylläpitää sekä parantaa liikkumiskykyä ja toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa.

Päävastuu julkisen terveydenhuollon apuvälinepalvelujen järjestämisessä on kunnilla ja kuntayhtymillä. Terveydenhuollon apuvälinepalvelut järjestetään maksutta terveydenhuoltolain mukaan osana lääkinnällistä kuntoutusta.

Apuvälineasetuksen mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksen edellytyksenä on lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää asiakkaan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään.

Apuvälinetarve arvioidaan oikea-aikaisesti, käyttäjälähtöisesti ja yksilöllisesti

Apuvälinetarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat oikea-aikaisuus, käyttäjälähtöisyys sekä asiakkaan yksilölliset tavoitteet ja tarpeet omalle toiminnalleen, hänen toimintakykynsä ja toimintaympäristönsä.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten asiakas pystyy osallistumaan itse tärkeänä pitämiinsä ja oman elämänsä kannalta keskeisiin jokapäiväisiin toimintoihinsa. Apuvälineiden tarve tulee ottaa huomioon kuntoutus- tai hoitosuunnitelmia laadittaessa. Apuvälineitä koskevaa lainsäädäntöä on seuraavien linkkien takana

Apuvälinepalveluiden toteuttamista ja kehittämistä ohjaa lisäksi Apuvälinepalveluiden laatusuositus (pdf 252 kt)  (STM:n Oppaita 2003:7). 

Apuvälinemessut

Joka toinen vuosi järjestettävät Apuvälinemessut ovat alan suuri messu- ja seminaaritapahtuma Suomessa. 

Lue lisää Apuvälinemessuista: www.apuvaline.info

Avustajakoirat

Avustajakoira koulutetaan avustamaan liikuntavammaista henkilöä monissa päivittäisissä toimissa. Avustajakoira toimii liikkumisrajoitteisen henkilön liikkumisen tukena avustaen käyttäjän tarpeen mukaan itsenäisessä seisomisessa, kävelyssä, nousemisessa tai manuaalipyörätuolin liikuttamisessa. Avustajakoira toimii käyttäjänsä käsinä ja jalkoina eli avaa ja sulkee fyysisesti vammaiselle ovia, noutaa käyttäjän ulottuville tavaroita esim. lompakko, puhelin, hoitajakutsu sekä avustaa riisumisessa ja pukemisessa ja esim. hissi- tai valokytkinten painamisessa jne.

Lue lisää avustajakoirista