Nainen katsoo matkapuhelinta. Kuvituskuva.
Asiakkaiden mielestä kännykkäsovellus helpottaisi toimintakyvyn arviointia. Ensimmäisten käyttökokemusten mukaan asiakkaat ovat valmiita käyttämään kännykkäsovellusta, jolla he voivat itse arvioida omaa toimintakykyään. Sovelluksen prototyypin ovat kehittäneet yhteistyössä THL, Invalidiliitto ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.

Vastaanotolla toistuvat samat kysymykset

Kun ihminen tarvitsee yhteiskunnan tukea, esimerkiksi kuntoutusta, tehdään ammattilaisen kanssa usein ensin toimintakyvyn arviointi. Siinä selvitetään arjessa pärjäämistä, työkykyä ja sosiaalisia valmiuksia. Toistuvat arviot voivat olla asiakkaalle turhauttavia.

”Nämähän ovat kysymyksiä, joita joka ikisellä lääkärinkäynnillä täytetään.”

”Voisi täyttää kyselyn omassa rauhassa ilman paineita. Asioita ei tarvitsisi kertoa joka kerta uudestaan lääkärin vaihtuessa.”

Näin kommentoivat prototyyppiä testanneet asiakkaat. 30 asiakasta käytti sovelluksen kokeiluversiota viikon ajan.

Vastauksista laajempaakin hyötyä

Toimintakyvyn arviointisovelluksen idea on yksinkertainen. Siinä asiakas vastaa toimintakykyä koskeviin kysymyksiin puhelimella tai tabletilla. Toteutus eroaa jo markkinoilla olevista terveyssovelluksista siten, miten vastaukset tallentuvat.

”Sovellus on alusta asti suunniteltu alusta asti sellaiseksi, että siinä kertynyttä tietoa olisi mahdollista hyödyntää muissa asiakas- ja potilastietojärjestelmissä”, selittää erikoistutkija Heidi Anttila THL:sta.

”Ilman tietojen yhteensopivuutta ei sote-järjestelmiä pitäisi tänä päivänä kehittää”, hän jatkaa.

Yhteensopivuus varmistetaan käyttämällä järjestelmän pohjana toimintakyvyn kansallista tietomallia ja ICF-luokitusta.

Toimintakyvyn arviointi on tärkeää tietoa, koska moni päätös pohjautuu siihen. Jopa 15 %:lla väestöstä on päivittäin ongelmia toimintakyvyssä, mikä tarkoittaa arviolta 800 000 suomalaista.

”Tämän päivän asiakas haluaa osallistua, ja näitä tietoja pitäisi voida hyödyntää”, Heidi Anttila sanoo. ”Haluaisimme jatkaa hyvin alkanutta työtä ja saada kansainvälisestikin odotettu mobiilisovellus käyttöön.”

Toimintakyvyn arvioinnin Toimintakykyni-prototyyppi ja sen käytettävyystestaus oli Kelan rahoittama yhteistyöprojekti, joka toteutettiin 2016 - 2017.

Lisätietoja

Asiakaslähtöinen ICF-pohjainen mobiili arviointi-työkalu (mICF) – Käytettävyystutkimus. Loppuraportti.

Toimintakykyni-sovellus – Asiakaskokemukset prototyypistä, esitys Slidesharessa

Asiakaslähtöinen ICF-pohjainen mobiili arviointityökalu (mICF)

Heidi Anttila
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7687
etunimi.sukunimi @thl.fi

Sinikka Hiekkala
tutkimusjohtaja
Invalidiliitto
puh. 0500 362 623
etunimi.sukunimi @invalidiliitto.fi

Jaana Paltamaa
erikoissuunnittelija
JAMK, Hyvinvointiyksikkö
puh. 050 536 5459
etunimi.sukunimi @jamk.fi

Petteri Weckström
projektipäällikkö
JAMK, IT-instituutti
puh. 040 664 6303
etunimi.sukunimi @jamk.fi