Nuori mies kokkina. Kuvituskuva.
Tältä sivulta löydät tietoa Tulevaisuuden työelämän starat -hankkeen tavoitteista, johtamisesta ja kumppaneista.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli kehittää uusia työelämälähtöisiä ja sisäistä yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä sekä etsiä ns. tekemätöntä työtä yhteistyössä työelämäverkoston kanssa. Tavoitteena oli edistää erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia kehittämällä ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä vastaamaan aitoja työelämälähtöisiä toimintaympäristöjä, joissa opiskelijat hankkivat osaamista. Tavoitteena oli myös edistää erityistä tukea ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden motivaatiota ja minäpystyvyyttä sekä työnhaku- ja työelämätaitoja niin, että opiskelijoilla on nykyistä parempi halu ja valmiudet työllistyä, pysyä työssä ja sopeutua jatkuvaan työelämän muutoksen.

Invalidiliitto vastasi hankkeessa tutkimuksesta, jolla selvitetään kokemuksia toteutetuista oppimismenetelmistä ja työllistymisväyliä.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää

  1. miten ammatillisesta oppilaitoksesta tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet opintojen jälkeen
  2. mikä on tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta puolen vuoden kuluttua valmistumisesta
  3. minkä merkityksen tutkinnon suorittaneet antavat eri opinnoille, erityisesti tässä hankkeessa toteutettaville interventioille, työllistymisen onnistumiseksi avoimilta työmarkkinoilta.

Johtaminen

Invalidisäätiö (Ammattiopisto Live)

Kumppanit

  • Ammattiopisto Kiipula
  • Ammattiopisto Luovi
  • Ammattiopisto Spesia
  • Invalidiliitto
  • Kouvolan seudun ammattiopisto

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelma

Toteutusaika

4/2019-2/2022

Tuotokset

Kyselyjen pitkittäis- ja ryhmävertailuraportti:
https://journal.fi/kuntoutus
Kotiranta Heidi ja Hiekkala Sinikka. Erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymistilanne ammatillisesta koulutuksesta valmistumisen jälkeen. Kuntoutus 2022:45(4);51–62.

Haastattelututkimuksen raportti:
https://journal.fi/kuntoutus
Kotiranta H, Pehkonen L, Hiekkala S. Ammatillisesta koulutuksesta työelämään erityisen tuen avulla. Kuntoutus 2023:46(1);6-8. Finnish. English summary available: From vocational education and training to employment with help of special support.

Ensimmäisen kyselyn tulokset:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/18098
Erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisusko ja sitä selittävät tekijät
Eeva, Kristiina (Helsingin yliopisto 2022)

Ensimmäisten haastateltujen tulokset:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/18094
Ammatillisesta koulutuksesta työelämään : tapaustutkimus neljän erityistä tai vaativaa erityistä tukea opin-tojensa aikana tarvinneen nuoren työllistymispoluista
Kotiranta, Heidi (Helsingin yliopisto 2021)

Lisätietoa hankkeesta: Live-palvelut projektipäällikkö Hanna Lankinen, etunimi.sukunimi@inlive.fi

Lisätietoa hankkeen tutkimuksesta: Invalidiliiton tutkimusjohtaja, dosentti Sinikka Hiekkala, etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi.

päivitetty 29.2.2024

 

Violetilla pohjalla 12 keltaista tähteä ympyrässä
Limenvihreällä teksti Vipuvoimaa ja mustalla EU:lta 2014-2020
Jaa sosiaalisessa mediassa