Vammaisliikunnan Tuki ry myöntää avustuksia fyysisesti vammaisten henkilöiden liikuntatoimintaan. Tukea jaetaan ensisijaisesti Invalidiliiton jäsenyhdistyksille ja heidän jäsenilleen.

Avustusta voivat hakea fyysisesti vammainen urheilija, joka ei saa urheilija-apurahaa valtiolta, fyysisesti vammainen liikunnan harrastaja, edellä mainittujen avustajat, valmentajat, ohjaajat liikunnan vetäjät ja toimijat.

Avustusta voi hakea uusiin liikuntakokeiluihin, uusien lajien löytämiseen, liikuntakerhotoimintaan ja kilpailumatkoin, salivuokriin, liikuntavälineisiin, kilpailu- ja harjoitusmatkoihin, valmennuskuluihin ja muihin vastaaviin.

Avustusta samalle henkilöhakijalle ei myönnetä perättäisinä vuosina. Yhdistyksien on mahdollista saada avustusta kerran vuodessa. Avustusta voidaan myöntää yhdistyksen järjestämään jatkuvaan liikuntatoimintaan harkinnan varaisesti.

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan muualta saamat tuet.

Avustusta myönnetään vain kuluja vastaan. Kulut tulee osoittaa kuiteilla tms. tositteilla.

Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä. Päätöksistä ilmoitetaan kahden kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä. Haussa tukea saaneiden nimet julkaistaan Invalidiliiton mediassa.

Hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisesti. Linkki avustuksen hakulomakkeeseen.

Lisätiedot: Mika Saastamoinen, puh. 044-7651375, mika.saastamoinen@invalidiliitto.fi

Vammaisliikunnan tuki ry:n avustushaun tietosuojaseloste (pdf)

Jaa sosiaalisessa mediassa