Iäkäs mies ja hoitaja. Kuvituskuva.
Sosiaalihuoltolain asumispalvelut ja omaishoidon tuki ovat ensijaisia tapoja tukea kotona asumista. Jos ne eivät ole riittäviä, asiakkaalla on mahdollisuus saada myös palveluita esimerkiksi vammaispalveluista.

Sosiaalihuoltolain asumispalvelu

Sosiaalihuoltolain 21§ mukaan asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisen järjestämisessä. Sosiaalihuoltolain mukaisia

  • tuettu asuminen
  • palveluasuminen
  • tehostettu palveluasuminen.

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan ympärivuorokautisesti. Sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen on erotettava vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten palveluasumisesta.

Lisätietoja

    Jaa sosiaalisessa mediassa