Vapautus ajoneuvoverosta

Mahdollisuus saada vapautus vuosittaisesta ajoneuvoverosta on vammaisen pysäköintiluvan perusteella tai jos auton rekisteritodistuksessa on merkintä autoverolain 50 tai 51 §:ssä tarkoitetusta autoveron palautuksesta.

Vapautus ajoneuvoverosta

 

Ajoneuvoveron perusverosta myönnetään vapautus:

    henkilölle, jolle on myönnetty poliisin tai Trafin myöntämä vammaisen pysäköintilupa (tieliikennelaki 267/1981 28 b §)

    henkilölle, joka kuljettaa vammaista, jolle on myönnetty ensimmäisessä kohdassa mainittu lupa.

    henkilölle, jolle on myönnetty autoveron palautus autoverolain (1482/1994) 51 §:n perusteella tai saman lain 50 §:ssä tarkoitettu vapautus oman tai perheenjäsenen sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan vuoksi (Verohallinto myöntää).

Vapautus myönnetään henkilölle, joka on ajoneuvosta verovelvollinen. Vammainen henkilö voi saada vapautuksen vain ajoneuvoveron perusverosta ja vain yhdestä autosta kerrallaan. Dieselkäyttöisestä ajoneuvosta on maksettava ajoneuvoveron käyttövoimaveroa.

Ajoneuvoveroa maksetaan henkilö-, paketti- ja eräistä erikoisautoista. Ajoneuvoveroa maksetaan päiväkohtaisesti kunkin henkilön omalta hallinta- tai omistusajalta. Ajoneuvoverolain mukaan auton verokausi on 12 kuukauden jakso, joka alkaa silloin, kun auto ensi- tai uudelleen rekisteröidään tai henkilö ostaa auton tai kun auto muuttuu muista syistä verolliseksi.

Vammaisen henkilön ei tarvitse itse omistaa ajoneuvoa, josta vapautus myönnetään. Haettaessa vapautusta ajoneuvoveron perusverosta vammaisen pysäköintiluvan perusteella, on hakijana oltava rekisteriin merkitty ajoneuvon omistaja tai haltija.

Lisätietoja Trafin sivuilta.

 

Ajoneuvoverovapautuksen hakeminen

Hakemuslomakkeita (D206) saa osoitteista www.trafi.fi ja www.suomi.fi/asiointi ja katsastustoimipaikoilta. Vapautusta voi hakea myös vapaamuotoisella hakemuksella.

Lisäksi on ilmoitettava sen vammaisen henkilön nimi, joka ajoneuvoa käyttää tai jota ajoneuvolla kuljetetaan sekä hänen henkilötunnuksensa.

Hakemukseen on liitettävä joko kopiot pysäköintiluvan molemmista puolista tai mahdollisesta autoveronpalautuspäätöksestä.

Ajoneuvoveron perusveron vapautusta voi hakea Trafin sähköisessä palvelussa:

 

Vapautus verosta on voimassa myös seuraavina verokausina, kunnes vapautuksen perusteet päättyvät. Vapautuksen saajalle lähetetään verokausittain tieto vapautuksesta ja sen päättymisestä.

Vapautusta verosta voi hakea myös takautuvasti. Takautuvat hakemukset käsitellään aina tapauskohtaisesti.

Hakemuksen vireille tulosta huolimatta ajoneuvovero on maksettava eräpäivänä. Jos hakemus hyväksytään, maksettu vero palautetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Vapautusta on haettava uudelleen kirjallisesti aina autoa vaihdettaessa, jos verovelvollinen vaihtuu. Jos pysäköintiluvan voimassaoloaika on päättynyt, lupa on uusittava ja vapautusta haettava uudelleen.

Käyttövoimavero

Vammaisten henkilöiden on maksettava vuotuinen käyttövoimavero dieselkäyttöisestä ajoneuvosta eli käyttövoimaverosta ei voi saada vapautusta.

Ajoneuvoverolaki kattaa perusteiltaan kaksi eri verolajia ajoneuvoveron perusveron ja käyttövoimaveron (entinen dieselvero).

Verovapaus koskee kaikkia perusveron kohteena olevia ajoneuvoryhmiä. Vammaisen käytössä olevasta henkilöautosta ei siten kanneta perusveroa myöskään silloin, kun kysymyksessä on dieselkäyttöinen henkilö- tai pakettiauto.

Auton hintaan sisältyviä muita veroja kuten tullia, arvonlisäveroa tai käyttövoimaveroa (dieselvero) palauteta.

Jaa sosiaalisessa mediassa