Vuosikertomus on hallituksen laatima kuvaus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta ja aikaansaannoksista. Se on myös osa tilinpäätöstä. Tavoitteena on, että vuosikertomus antaa lukijalleen kuvan yhdistyksen toiminnasta yleisesti ja toiminnan tuloksista. 

Vuosikertomus laaditaan kyseisen kauden toimintasuunnitelmaan nojaten eli toimintasuunnitelmassa ja vuosikertomuksessa on yhtenäinen rakenne. Vuosikertomus on hallituksen selostus siitä, mitkä asetetut tavoitteet saavutettiin ja mitkä (ja miksi) jäivät saavuttamatta. Esim. vaikuttamistoiminnassa ei aina päästä haluttuihin päämääriin. 

Vuosikertomuksen tekemistä helpottaa, kun hallitus heti uuden toimikauden alussa ryhtyy kirjaamaan tietoa. On hyvä tehdä asiasta päätös ja nimetä henkilö, joka tietoa kerää. Tietokone helpottaa tiedon kirjaamista ja tallentamista.

Vuosikertomuksen valmistelee ja laatii hallituksen käsiteltäväksi useimmiten sihteeri yhdessä puheenjohtajan kanssa. Vuosikertomus ja tilinpäätös käsitellään hallituksessa, jonka tehtäviin kuuluu yhdistyksen kevätkokousasioiden valmisteleminen.

Vuosikertomus esitellään ja vahvistetaan kevätkokouksessa
Vuosikertomus kannattaa hyvän hallinnon ja - käytännön mukaan jakaa kirjallisena kevätkokouksessa. Esittelyyn kannattaa myös panostaa. Ei ole syytä lukea sisältöä sanasta sanaan, varsinkin jos vuosikertomus on jaettu osallistujille. Esittelijä voi esitellä keskeiset pääkohdat ja tämän jälkeen kokousosallistujat voivat esittää tarkentavia kommentteja ja kysymyksiä. Esittelyssä voi myös käyttää tietoteknisiä välineitä.
 
Vuosikertomuksessa otettava huomioon

* jäsentely noudattaa toimintasuunnitelman runkoa
* samasta asiasta kerrotaan vain kerran
* tärkeät asiat kerrotaan ensiksi ja pienemmät sen jälkeen
* tapahtumiin osallistujien määrät ja tilaisuudet kerrotaan tarkasti.
* on huolehdittava siitä, että kaikki toiminta on kerrottu kattavasti. Vuosikertomus on yhdistyksen ”käyntikortti” avustuksia haettaessa
* vuosikertomus toimitetaan tilin- tai toiminnantarkastajille yhdessä muun aineiston kanssa.
* vuosikertomus/tilinpäätös lähetetään kevätkokouksen jälkeen Invalidiliittoon jäsensihteerille.

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa