Erilaisia apuvälineitä. Kuvituskuva.
20.12.2022
Sosiaali- ja terveysministeriön Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille on valmistumassa ensivuoden alkupuolella.

Oppaan tavoitteena on yhtenäistää lääkinnälliseen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita julkisen sektorin terveydenhuollossa sekä selkeyttää ja yhtenäistää käytäntöjä ja apuvälinepalvelujen vastuunjakoa. Tavoitteena on myös tukea apuvälinepalvelujen suunnittelua ja ohjata oikea-aikaisten apuvälinepalvelujen järjestämisessä.

Avustajakoirat osana julkisen sektorin apuvälinepalveluita

Opaspäivityksessä ovat mukana ensimmäistä kertaa myös avustajakoirat osana julkisen sektorin tarjoamia lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. Invalidiliitto otti kantaa opasluonnokseen, avustajakoirien lisäksi myös lukuisten muiden apuvälineiden sekä niihin liittyvien palveluiden osalta.

Invalidiliiton avustajakoirapalveluja koskevan kannanoton tavoitteena oli korostaa, että avustajakoirat ovat osa fyysisesti toimintarajoitteisen henkilön yksilöllistä kuntoutusprosessia ja apuvälinepalveluita.  Avustajakoiran luovuttamisen lähtökohtana tulee olla selkeästi määritelty kohderyhmä, joka hyötyy palvelusta.

Kannanotossa täsmennettiin avustajakoirien arviointi-, käyttöön perehdytys- ja seurantaprosesseja, jotka pohjautuvat Invalidiliiton avustajakoiratoiminnan yli 25 toimintavuoden aikana kertyneeseen tietoon ja kokemukseen, mikä on myös todettu ja hyväksytty kansanvälisen avustajakoirien katto-organisaation (ADI:n) akkreditoinnilla.

Asiakkaan, julkisen terveydenhuollon ja palveluntuottajan vastuiden jaon tulee olla selkeä koko prosessin ajan; aina palvelun hankinnan suunnittelusta avustajakoiran koko työuran ajan sen eläköitymiseen asti.

Tutustu Invalidiliiton lausuntokokonaisuuteen Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020 päivityksestä.

Jaa sosiaalisessa mediassa