avustajakoira
17.3.2023
Invalidiliiton yli 25 vuoden vaikuttamistyön tavoitteena on ollut saada avustajakoiratoiminta osaksi julkisen sektorin palvelutarjontaa ja nyt on saavutettu yksi selkeä askel kohti tätä päämäärää.

Maaliskuussa 2023 julkaistiin Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimana ”Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2023" –opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille. Oppaassa on ensimmäistä kertaa määritelty luovutusperusteet myös avustajakoirille. Käytännössä tämä opas antaa työkalut vuoden alussa aloittaneille hyvinvointialueille huolehtia avustajakoirien tarpeenarvioista, hankinnasta ja luovuttamisesta asiakkaiden käyttöön.      

Oppaassa avustajakoira on määritelty: ”Koira, joka on koulutettu avustamaan henkilöä, jolla on liikuntavamma tai sairaus, joka vaikuttaa fyysiseen toimintakykyyn, vähentämällä henkilön fyysisiä toimintarajoitteita itsenäisyyden lisäämiseksi.” Tämä määrittely vastaa hyvin Invalidiliiton käyttämää muutaman vuosikymmen aikana muovautunutta määritelmää, jolloin tulevien avustajakoirien ohjaajien fyysisen toimintakyky on samankaltainen nykyisten avustajakoiran ohjaajien kanssa.    

Invalidiliiton avustajakoiratoiminta tulevaisuudessa 

Invalidiliitto on vuosien ajan hankkinut ja luovuttanut avustajakoiria sekä vastannut niiden työssäolon tuesta aluksi RAY:n ja sittemmin Veikkauksen voittovarojen, oman varainhankinnan ja yksittäisten lahjoitusten turvin. Vuosien saatossa olemme pystyneet luovuttaman avustajakoiria reilusti yli sadalle tarvitsijalle. Tällä hetkellä avustajakoirakoita on kauttamme työssä viitisenkymmentä.  

"Valitettavasti rajallisten taloudellisten resurssien vuoksi määrä on ollut laskusuuntainen jo vuosia. Toivottavasti muutos hyvinvointialueille tulee jatkossa vaikuttamaan positiivisesti koirien saatavuuteen, erityisesti uusien koiran hakijoiden kohdalla. Koirien saatavuus on ollut haastavaa käytännössä koko toimintahistorian ajan", toteaa avustajakoira-asiantuntija Paula Müller

Tällä hetkellä työssä olevista avustajakoirista ja heidän ohjaajistaan Invalidiliitto tulee huolehtimaan kuten tähänkin asti. Avustajakoirien työssäolo kestää noin 10 vuotta ja Invalidiliitto tulee vastamaan näistä koirista koko niiden työuran ajan, aina 2030-luvun alkupuolelle saakka. 

Luovutusperusteet-oppaassa määritellään esimerkinomaisesti tulevien avustajakoiria kouluttavien ja luovuttavien palveluntuottajien rooli avustajakoiran luovutuksen jälkeen. Sen mukaan palveluntuottajalla on kokonaisvastuu avustajakoirakosta. Invalidiliiton kokemuksen mukaan tämä on hyvin laaja ja resursseja vaativa kokonaisuus. Palveluntuottajia kilpailutettaessa ja valittaessa on hyvinvointialueiden varmistettava riittävä taloudellinen ja ammatillinen resursointi, jotta avustajakoiran ja koiranohjaajan täydennyskoulutus ja seuranta ovat mahdollisia ja riittäviä. 

Lisätietoa aiheesta saat Invalidiliiton Avustajakoiratoiminnan kotisivuilta (aukeaa uuteen sivuun):  

Ajankohtaista avustajakoirista | Invalidiliitto 

Apuvälineiden luovutusperusteet oppaan löydät täältä (aukeaa uuteen sivuun):    

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2023: Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille - Valto (valtioneuvosto.fi)  

 

Invalidiliiton avustajakoiraliivi
Jaa sosiaalisessa mediassa