Invataksin kyltti
31.5.2021
Vammaisten ihmisten taksimatkojen hinnat ja heille tarjottavat lisäpalvelut on ilmoitettava jatkossa selkeästi. Tämä parantaa vammaisten kuluttajien asemaa ja hintatietoisuutta. Muutokset perustuvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräykseen, johon Invalidiliitto oli vahvasti vaikuttamassa.

Takseissa olevat keltamustat hinnastot ovat jo monille matkustajille tuttuja. Nyt hinnaston sisältöön tulee muutoksia. Hinnastossa on oltava muun muassa esimerkkimatkan hinta ja hinnastosta on käytävä ilmi, jos erityisryhmille tarjotaan lisäpalveluita. Tämä koskee taksiasemalta alkavia taksimatkoja sekä muuten ennalta tilaamatta tai varaamatta alkavia matkoja. Muutokset perustuvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin antamaan määräykseen taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavista tiedoista ja hintatietojen esilläpidosta. 

Traficomin määräys velvoittaa muun muassa käyttämään hinnastossa lisämaksun ikonina pyörätuolisymbolia, jos matkan hinta tai sen osa perustuu avustamiseen, paarien asennukseen, porrasvetoon tai muuhun erityisryhmille suunnattuun palveluun.  

Vammaisen kuluttajan asema paranee 

- Lisämaksun ikonina olevan pyörätuolisymbolin lisäksi on käytettävä palvelun perustetta kuvaavaa tekstiä ja ilmoitettava palvelun hinta, mikä oli Invalidiliiton vaatimuksen mukaista ja näin ollen parantaa kuluttajan asemaa ja hintatietoisuutta. Olen iloinen siitä, että säätely selkeytyy ja asiakas voi ennen matkan alkua arvioida erityispalvelusta perittävän lisämaksun, toteaa Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen

Invalidiliitto on aiemmin lausunut määräyksestä ja esittänyt hinnastossa käytettäväksi pyörätuoli-ikonia, jonka yhteydessä tulisi lisämaksujen perimisestä olla selkeät merkinnät erilaisiin avustamiseen liittyviin tilanteisiin, kuten esimerkiksi porrasvetoon tai paarien asennukseen. Invalidiliiton lausunto on luettavissa liiton kotisivuilla.

Traficomin määräys sisältää tarkemmat vaatimukset taksimatkan hintatietojen ja esimerkkimatkan hinnan ilmoittamisesta, niiden esilläpidosta sekä sellaisesta esimerkkimatkan hinnasta, jonka ylittyessä taksimatkan hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista on sovittava nimenomaisesti. Määräystä sovelletaan taksiasemalta alkaviin taksimatkoihin sekä muutoin ennalta tilaamatta tai varaamatta alkaviin matkoihin. Määräys ei koske taksimatkoja, jotka tilataan puhelimitse tai sovelluksella välitys- tai yhdistämispalvelun kautta taikka muutoin ennalta. Määräys ei myöskään koske taksiliikenteen palveluita, joiden järjestäminen perustuu sellaiseen hankintasopimukseen, jossa sopimusosapuolena ei ole kuluttaja. 

Muutokset tulevat voimaan 1.9.2021. Jotta hinnastojen päivittäminen uusien määräysten mukaiseksi olisi mahdollisimman sujuvaa, voi uudenlaisia hinnastoja ottaa jo nyt käyttöön. 

Traficomin määräys taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavat tiedot ja hintatietojen esilläpito löytyy Traficomin sivuilta.

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa