Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
01.12.2020
Invalidiliitto antoi lausunnon Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille määräyksestä, joka koskee taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavia tietoja ja hintatietojen esilläpitoa.

Erilaisia hintasymboleja käyttöön

Määräyksessä on ehdotettu hinnastossa käytettäväksi pyörätuoli-ikonia tilanteissa, joissa matkan hinta tai sen osa perustuu erilaisiin avustamiseen liittyviin tilanteisiin, kuten esimerkiksi porrasvetoon tai paarien asennukseen. Invalidiliitto ehdottaa määräyskohdan selventämistä eri avustamistoimien osalta vastaavanlaiseksi kuin määräysluonnoksessa on nyt esitetty vaihtelevien matkustajamäärien hinnan ilmoittaminen.

Invalidiliitto esittää vastaavanlaista symbolia myös avustamisen, paarien asennuksen, takalaitanostimen tai porrasvedosta aiheutuvan työsuoritteesta perittävän maksun perimisen yhteyteen.

Lisämaksut selkeästi esille

Invalidiliiton mukaan myös lisämaksujen periminen tulisi ilmoittaa selkeästi ja niiden määrä näkyä yksiselitteisesti omilla symboleillaan ja hintamerkinnöillään pyörätuoli-ikonin alla. Tällöin vammaisten ihmisten tarvitsemien lisäpalveluiden hinnoittelu vastaisi yhdenvertaisuuslain ja yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti samaa hinnoitteluperiaatetta kuin mitä edellytetään vaihtelevien matkustajamäärien ilmoittamisesta.  

- Palvelut ovat yleensä välttämättömiä niille kuluttajaryhmille, jotka tarvitsevat erityisvarusteltua esteetöntä ajoneuvoa tai muuten kuljettajan apua. Näistä välttämättömistä ns. lisäpalveluista syntyy usein suurin osa itse taksimatkakulusta, kun liikutaan lyhyitä matkoja. Lisäpalvelun osuus voi muodostua merkittävämmäksi kulueräksi kuin esimerkiksi kilometri tai henkilömäärä. Kaikilla kuluttajilla tulee olla yhdenvertaisesti mahdollisuus ottaa ennalta tilaamatta taksikyyti taksiasemalta riittävin esillä olevin hintatiedoin, Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen toteaa. 

Invalidiliitto toisti myös aiemman vaatimuksensa enimmäishinnan määräämisestä vamman ja pysyvän toimintarajoitteen vuoksi tarvittavalle välttämättömälle avustamiselle ja saattamiselle niin kuljetuksen aikana, kyytiin noustessa ja poistuttaessa sekä lähietäisyydellä olevissa portaissa avustamisessa, jos ne liittyvät matkaketjuun. Nämä tilanteet liittyvät kuljetuksen onnistumisen edellyttämään välttämättömään kuljettajan antamaan apuun ja esteettömän ajoneuvon turvalaitteiden käyttöön. Tämä säädöstyö tulee saattaa käyntiin mahdollisimman pian.  

Lue koko Invalidiliiton lausunto (pdf).

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa