Erilaisia ihmisiä, mm. pyörätuolissa. Oikealla teksti Eduskuntavaalit 2.4.2023 ja logo.
19.12.2022
Vaalikausi lähestyy loppuaan. Puolueet ja ehdokkaat hakevat asemia vaalikamppailuun ja järjestöt pyrkivät nostamaan esiin jäsenistönsä kannalta tärkeitä näkökulmia julkiseen keskusteluun. Invalidiliiton ydinviestit perustuvat jäsenistön havaintoihin, huoliin ja ratkaisuehdotuksiin.

Kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa 1.12. käytiin läpi Invalidiliiton eduskuntavaalikärkiä ja hallitusohjelmavaikuttamiseen liittyviä suunnitelmia. 

"Ilahduin osallistujien aktiivisuudesta ja halusta olla mukana vaikuttamassa. Kaikilla tuntui olevan vahva näkemys siitä, että vammaisten ihmisten ääni pitää saada voimakkaammin kuuluviin. Siihen Invalidiliitto pyrkii, mutta onnistumiseen tarvitaan laaja rintama ja selkeät viestit", sanoo Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson.  

Keskustelussa pohdittiin myös sitä, miten on mahdollista nostaa liiton tavoitteita näkyviin tilanteessa, jossa julkinen keskustelu pyörii Venäjän hyökkäyssodan, energiakriisin ja kiihtyvän inflaation ympärillä. Ei ole helppoa saada ujutettua mukaan vammaisten ihmisten oikeuksiin liittyviä viestejä, vaikka asian tärkeys puolueissa tunnistetaankin.  

Vammaisvaikutusten arviointia tarvitaan 

Suomi on ratifioinut YK:n vammaissopimuksen jo vuonna 2016, mutta vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ei edelleenkään kaikin osin toteudu. Siksi seuraavassa hallitusohjelmassa tulee sitoutua toimenpiteisiin, joilla tilannetta saadaan korjattua paremmalle tolalle.    

"Näiden eduskuntavaalien alla korostamme niin puolueille kuin ehdokkaillekin vammaisten ihmisten oikeutta itsenäiseen elämään ja työhön. Vaikka Suomessa moni asia on kohtuullisen hyvin, eivät kaikki vammaiset ihmiset edelleenkään koe olevansa aidosti osa yhteiskuntaa, oikeuksineen ja velvollisuuksineen", sanoo Andersson. 

Vaalien jälkeen alkavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa on syytä sopia vammaisten ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen ja oikeuksien toteutumiseen liittyvistä asioista, unohtamatta vammaispalveluiden riittävää resursointia. Ilman toimivia vammaispalveluita ei vammaisilla ihmisillä ole aitoa mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten opiskeluun ja työntekoon. 

Invalidiliitto on jo pitkään käynyt vuoropuhelua puolueiden kanssa ja työ jatkuu. 
"Invalidiliitto tekee systemaattista vaikuttamistyötä ja asiantuntemustamme arvostetaan laajasti. Eikä vammaisten ihmisten oikeuksia kehtaa kukaan päättäjä tänä päivänä ainakaan julkisesti vastustaa. Onko se sitten tietämättömyyttä tai välinpitämättömyyttä, mutta aivan liian usein tehdään kuitenkin edelleen päätöksiä, joissa ei huomioida vammaisvaikutuksia", sanoo Andersson.  

Lähtisitkö ehdokkaaksi? 

Toivottavasti vaaleissa on ehdolla myös vammaisia henkilöitä. Ja olisi hyvä, että kansanedustajien joukossa olisi henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta siitä, millaista on elää vammaisena suomalaisessa yhteiskunnassa.   

"YK:n vammaissopimuksenkin nojalla vammaisilla ihmisillä on yhdenvertainen oikeus äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa", sanoo Andersson. 

Ehdokaslistat menevät kiinni helmikuussa 2023, joten vielä on hetki aikaa miettiä, mutta jos ehdokkuus kiinnostaa, kannattaa toimia pikaisesti. Lue lisää Lähtisitkö ehdokkaaksi? -sivulta

Invalidiliitto kerää kotisivulleen ja IT-lehteen nimilistan jäsenyhdistyksiinsä kuuluvista ehdokkaista (ei kannatusjäsenistä), jotka ilmoittavat tietonsa liittoon. Tarjoamme myös blogialustan, keskustelu- ja verkostoitumispaikan alueellisissa vaikuttajaverkostoissa sekä mahdollisuuden mainostaa ehdokkuutta edullisesti IT-lehdessä. Lue lisää Invalidiliitto eduskuntavaaliehdokkaan apuna -sivulta.  

Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023 (ennakkoäänestys 22.-28.3.).    

Lue lisää eduskuntavaaleista Vaalit.fi-sivustolta.  

Tutustu Invalidiliiton vaalisivustoon.  

Jaa sosiaalisessa mediassa