16.4.2018
Ei myytävänä! -kansalaisaloite on eduskunnan talousvaliokunnan julkisessa kuulemisessa tiistaina 17.4. klo 12 alkaen. Kuuleminen on talous-, perustuslaki- sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan yhteinen.

Julkista kuulemista voi seurata eduskunnan kotisivuilta >>

Kuva
Vammaisjärjestöjen kansalaisaloite

 

Invalidiliitto on mukana Ei myytävänä -kansalaisaloitteessa yhdessä muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Kansalaisaloite vaatii, että hankintalain mukaista avointa kilpailutusta ei sovelleta sellaisiin vammaispalveluihin, jotka koskevat vammaisten ihmisten välttämätöntä apua ja tukea. Lähtökohtana on oltava vammaisten ihmisten osallisuus heitä koskevissa asioissa.

Invalidiliitto on samaa mieltä muiden vammaisjärjestöjen kanssa siitä, että hankintalaista löytyy ongelmia. Uudistettu hankintalaki tarjoaa kuitenkin jo nyt oikein sovellettuna välineitä vammaisten henkilöiden parempaan hyvinvointiin ja elämänlaatuun sekä mahdollistaa vammaisten ihmisten erityistarpeiden huomioon ottamisen. Invalidiliitto korostaa, että esteettömyys ja saavutettavuus on huomioitava vielä aiempaa velvoittavammin julkisissa hankinnoissa silloin, kun erilaisten palveluiden tai tavaroiden käyttäjinä ovat vammaiset ihmiset. 

Ei myytävänä -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnan puhemiehelle keskiviikkona 7. maaliskuuta. Kansalaisaloitteen lähetekeskustelu oli 5. huhtikuuta. Talousvaliokunta antaa asiasta mietinnön, joka menee vielä tänä keväänä käsittelyyn eduskunnan täysistuntoon.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa