8.3.2018
Invalidiliitto on mukana Ei myytävänä -kansalaisaloitteessa yhdessä muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Kansalaisaloite vaatii, että hankintalain mukaista avointa kilpailutusta ei sovelleta sellaisiin vammaispalveluihin, jotka koskevat vammaisten ihmisten välttämätöntä apua ja tukea. Lähtökohtana on oltava vammaisten ihmisten osallisuus heitä koskevissa asioissa.
Kuva
Ei myytävänä -kansalaisaloitteen luovuttajat ja puhemies Paula Risikko eduskunnassa

 

Invalidiliitto on samaa mieltä muiden vammaisjärjestöjen kanssa siitä, että hankintalaista löytyy ongelmia. Uudistettu hankintalaki tarjoaa kuitenkin jo nyt oikein sovellettuna välineitä vammaisten henkilöiden parempaan hyvinvointiin ja elämänlaatuun sekä mahdollistaa vammaisten ihmisten erityistarpeiden huomioon ottamisen. Näistä Invalidiliitto korostaa erityisesti esteettömyyttä ja saavutettavuutta. 

– Olimme mukana hankintalain valmistelussa vuosina 2014–2016 ja saimme lakiin useita kohtia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Esteettömyys ja saavutettavuus on huomioitava vielä aiempaa velvoittavammin julkisissa hankinnoissa silloin, kun erilaisten palveluiden tai tavaroiden käyttäjinä ovat vammaiset ihmiset, Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen sanoo.

YK:n vammaiskomiteakin on todennut, että vaatimus esteettömyydestä julkisissa hankinnoissa varmistaa vammaisten ihmisten aidon yhdenvertaisuuden ja lisää osallisuutta yhteiskunnassa. Asumispalveluiden kilpailuttaminen voi johtaa pahimmassa tapauksessa siihen, että fyysisesti vammaisen ihmisen tuttu ja turvallinen koti vaihtuu esteelliseen asuntoon ja turvattomaan toimintaympäristöön.

Ei myytävänä -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnan puhemiehelle keskiviikkona 7. maaliskuuta. Seuraavat askeleet ovat lähetekeskustelu ja talousvaliokunnan julkinen kuulemiskäsittely. Talousvaliokunta antaa asiasta mietinnön, joka menee vielä tänä keväänä käsittelyyn eduskunnan täysistuntoon.

Lisätietoja: Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto, p. 050 2842, petri.pohjonen@invalidiliitto.fi

Kuva: Mikko Käkelä
 

Jaa sosiaalisessa mediassa