Yhteisen toimialaliiton YTL yhteydessä toimivan HYÖTY-neuvottelukunnan työryhmän kalustokatselmus isoon esteettömään ajoneuvoon mukaan lukien porraskiipijä.
6.6.2019
Yhteisen toimialaliiton YTL yhteydessä toimivan HYÖTY-neuvottelukunnan toimesta on perustettu työryhmä pohtimaan erityisryhmien taksinkuljettajien koulutusta. Työryhmässä on edustettuina keskeisimpiä alan toimijoita. Työryhmä oli tällä kertaa vieraana Invalidiliitossa.

Osallistujien kesken vallitsi yhteinen ymmärrys lisätä erityisryhmien kuljettajien osaamista. Samalla pohdittiin tarvetta nimenomaiselle erityisryhmien kuljettajakoulutukselle, kun taksiuudistus on ollut voimassa kohta vuoden.

Uudistuksen myötä luovuttiin pakollisista kuljettajakoulutuksista. Samanaikaisesti taksimarkkinoille tuloa helpotettiin. Alalle on tullut paljon uusia toimijoita; taksiluvan haltijoina sekä uusina kuljettajina. Myös esteettömän kaluston määrä on kasvanut. Toisaalta samaan aikaan on havaittavissa vanhojen invataksiyrittäjien poistumista markkinoilta ja toimiluvalla useammalla esteettömällä autolla toimivan yrittäjän tulo markkinoille. Tämä kaikki luo uuden mahdollisuuden, mutta samalla myös vaatimuksen vahvistaa taksinkuljettajan osaamista ja ammattia nimenomaan erityisryhmien kuljetuksessa.

Korjausliikettä tarvitaan

Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen summaakin, että nyt olisi hedelmällinen aika saada aikaan korjausliike, kun tuoreessa hallitusohjelmassakin todetaan, että taksiliikenteen osalta tehdään tarvittavat korjaukset ottaen huomioon toiminnan turvallisuus. Erityisryhmien osalta kuljettajan osaaminen on nimenomaan keskeisin turvallisuuskysymys.

Keskustelussa nousi esiin yhteisen koulutuksen tarpeellisuus, kuljettajien osaamisen vahvistaminen muun muassa teknisessä osaamisessa sekä erityisajoneuvojen kuljettajien ymmärryksen kartuttaminen vuorovaikutustaidoissa, terveysvaatimuksissa jne. Yhdenmukainen koulutus toisi lisäarvoa myös kuljetuspalveluiden julkisiin hankintoihin. Työryhmän tapaamisessa pidettiin myös kalustokatselmus isoon esteettömään ajoneuvoon mukaan lukien porraskiipijä.

Paikalla oli Invalidiliiton Niemisen lisäksi edustettuina Anna Giss Kelasta, Jaana Viemerö Suomen Kuntaliitosta, Maija Mansikkaniemi liikenne- ja viestintäministeriöstä, Jouko Lehto Suomen palvelutaksit ry:stä, Petri Viteli TaxiCab Viteli Oy:stä, Ville Jaakola Suomen Taksiliitosta, Juha Jonasson Carsportilta sekä Aleksi Rustholkarhu Yhteinen toimialaliitto ry:stä.

Ryhmä jatkaa edelleen asian työstämistä yhteistyössä Traficomin kanssa.

Jaa sosiaalisessa mediassa