Kevyenliikenteenväylän liikennemerkki
16.3.2023
Invalidiliitto toteutti alkuvuonna 2023 kyselyn, jolla selvitettiin fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten kokemuksia liikenteen turvallisuudesta. Kyselyn perusteella kevyen liikenteen väylien esteettömyydessä on paljon parantamisen varaa. Suojatien ylittämisestä tulisi myös tehdä nykyistä sujuvampaa ja turvallisempaa kaikille liikkujille.

Kyselyyn vastasi 73 henkilöä eri puolilta Suomea. Vastaajista lähes kaikki (70) käyttävät jotain apuvälinettä liikkuessaan kodin ulkopuolella. Yleisin apuväline oli manuaalipyörätuoli, jota käytti 17 vastaajaa, sähköpyörätuoli oli käytössä 13 ja rollaattori 12 vastaajalla.

Vastaajien mielestä liikenteen turvallisuutta pystytään taajama-alueilla lisäämään parhaiten parantamalla pyöräily- ja jalankulkuväylien esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää katujen ylityksiin, kunnossapitoon sekä väliaikaisreittien esteettömyyteen ja opasteisiin korjaus- ja huoltotöiden aikana. Tärkeinä tekijöinä pidettiin myös näkyvyyden varmistamista risteysalueilla sekä riittävää ja asianmukaista valaistusta.

Suojateiden ylitykset sujuvammiksi

Teiden ylittäminen koetaan monin tavoin haasteellisena ja turvattomana. Suojatien ylittämisestä sujuvampaa tekisi ennen kaikkea loiva ja madallettu kulku jalkakäytävän ja ajoradan välillä. Jos suojatie on luminen tai sohjoinen, voi pyörätuolilla liikkuva ihminen jäädä kiinni, eikä pysty jatkamaan matkaa ilman apua.

Kadun ylittämiseksi tulisi olla riittävän pitkä aika, jos kyseessä on liikennevaloilla ohjattu ylitys. Punaisia valoja päin ajavat autoilijat ovat kevyen liikenteen väylillä liikkuville suuri turvallisuusriski. Liikennevalot voivat vaihtua liian nopeasti pyörätuolinkäyttäjille ja autoilijat saattavat olla malttamattomia odottamaan suojatien vapautumista. Lisäksi jalankulkijoille tarkoitettu liikennevalojen ohjauspainike on usein niin vaikeassa paikassa, ettei siihen yllä sähköpyörätuolista. 

” Jos eka auto pysähtyy suojatien eteen, niin toista kaistaa voi auto ajaa vauhdilla suojatien yli.” 

Kunnossapitoon kaivataan parannusta 

Kevyen liikenteen väylien kunnossapito ja sen puutteet nousivat vastauksissa voimakkaasti esille. Talvisin ongelmia tuottavat väylien auraamattomuus ja liukkaus. Lumivallit voivat estää kulkemisen tai pakottaa apuvälinein liikkuvat ihmiset ajoradalle. Liukkaat tiepinnat ovat erityisen vaarallisia rollaattorilla, kepein tai proteesin avulla käveleville ihmisille.

Lumettomana aikana liikkumista vaikeuttaa väylien heikko kunto, esimerkiksi tienpintojen kuoppaisuus tai kaltevuus. Myös esimerkiksi mukulakivet, liukkaat lehdet, irtosorakertymät ja kaduilla olevat vesikourut voivat hankaloittaa apuvälineiden kanssa liikkumista.

Liikenneturvallisuuskyselyn tuloksista voit lukea tarkemmin tästä dokumentista.

Lue myös: Sähköpotkulautailija, muista maltti ja kypärä

Jaa sosiaalisessa mediassa