Kuvituskuva.
29.5.2023
Invalidiliitto keräsi palautetta esteettömyyden toteutumisesta kevään 2023 eduskuntavaalien äänestyspaikolla. Valtaosa (78 %) kyselyyn vastanneista oli äänestänyt ennakkoon ja kolmannes kaikista kyselyyn vastanneista oli kokenut puutteita äänestyspaikkojen esteettömyydessä.

Vaalien aikaan oli vielä monin paikoin talviset olosuhteet, mikä näkyi myös kyselystä saaduissa palautteissa. Huonosti auratut autopaikat ja liukkaat kulkureitit hankaloittivat pääsyä äänestyspaikoille. Ulkotilojen osalta annettiin palautetta myös puuttuvasta tai riittämättömästä opastuksesta, mikä vaikeutti esteettömien reittien ja sisäänkäyntien löytämistä. Lisäksi äänestyspaikkojen sisäänkäynneillä oli raskaita ovia ja korkeita kynnyksiä, mitkä estivät itsenäisen pääsyn äänestyspaikalle. Sisätilojen osalta annettiin palautetta tilojen heikosta hahmotettavuudesta ja riittämättömästä opastuksesta. Myös esteettömien äänestyskoppien puuttuminen tai niiden vääränlainen sijoitus hankaloittivat äänestämistä ja vaaransivat vaalisalaisuuden säilymisen. Äänestyskoppiin sijoitetun ehdokaslistan koettiin myös olevan hankalasti luettavissa. 

Äänestäjät suosivat ennakkoäänestystä 

Ennakkoäänestyksen suosio saattaa myös osaltaan kertoa puutteista varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen esteettömyydessä. Mikäli varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikan esteettömyydestä on huonoja kokemuksia tai äänestyspaikan esteettömyydestä ei ole saatavilla riittävästi tietoa etukäteen, ei äänestämistä haluta jättää viimeisen vaalipäivän varaan. Osa kyselyyn vastanneista eivät olleet tietoisia mahdollisuudesta äänestää kotona, vaikka he olisivat olleet siihen oikeutettuja. Vain kaksi vastanneista oli käyttänyt kotiäänestysmahdollisuutta. 

”Kuulin kotiäänestyksen olemassaolosta vasta äänestyksen jälkeen. Siitä miten siihen voi osallistua, minulla ei vieläkään ole mitään tietoa. Eikä ole hajuakaan mistä tietoa edes etsisin.” 

Äänioikeus on perusoikeus, joka ei saa jäädä toteutumatta siksi, että äänestyspaikka ei ole esteetön

Invalidiliitto välittää koosteen kyselyn palautteista oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston demokratia ja vaalit -yksikköön ja äänestyspaikkakohtaiset palautteet kyseisten kuntien keskusvaalilautakunnille. Invalidiliiton tavoitteena on edistää esteettömyyden toteutumista tulevissa vaaleissa mm. jakamalla tietoa äänestyspaikkojen esteettömyydestä sekä tarjoamalla koulutusta vaalitoimitsijoille esteettömyyteen liittyen. Lähtökohtana voidaan pitää ajatusta, että yksikin tapaus, jossa ääni jää antamatta esteettömyyspuutteiden vuoksi, on liikaa. 

 

Lisämateriaalit

Jaa sosiaalisessa mediassa