17.5.2018
Kun rakennetun ympäristön esteettömyyttä selvitetään, arvioinnin pitää perustua yhteisesti sovittuihin asioihin.

– Katujen, piha-alueiden, rakennusten ja julkisen liikenteen esteettömyys ei ole yhden ihmisen tai organisaation mielipide. Esteettömyyden arviointiin on olemassa yhteisesti sovitut kriteerit, jotka ovat olleet käytössä jo 10 vuotta, Invalidiliiton vastaava esteettömyysasiantuntija Marika Nordlund sanoo.

Kriteerit eli rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmän (ESKEH) ovat Invalidiliiton, eri ministeriöiden ja järjestöjen asiantuntijat kehittäneet yhdessä. Menetelmä pohjautuu esteettömyysmääräyksiin, -ohjeisiin ja -suosituksiin.

Esteettömyyden arviointi on paras jättää ammattilaiselle eli rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajille, joilla kriteerit ovat hallussa. He tekevät esteettömyyskartoituksia, joissa selvitetään rakennetun ympäristön esteettömyyden nykytila ja tehdään toimenpide-ehdotukset esteettömyyden kehittämiseksi.

Invalidiliitto kouluttaa esteettömyyskartoittajia. Myös Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn esteettömyysasiantuntijat tekevät tilauksesta esteettömyyskartoituksia lähinnä julkisiin tiloihin sekä jonkin verran asuinrakennusten yhteisiin tiloihin ja ulkoalueisiin. Esteettömyyskartoitukset ovat maksullisia.

Esteettömyyskeskus ESKE ylläpitää rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajarekisteriä, josta löytyy kartoittajia eri puolilta Suomea. He ovat saaneet ESKEH-pohjaisen koulutuksen Invalidiliitossa tai ammattikorkeakoulussa. 

Invalidiliitto viettää Helppo liikkua -viikkoa tänä keväänä 80-vuotisjuhlavuoden merkeissä, sillä juhlavuoden teemana on esteettömyys ja yhdenvertaisuus. "Esteettömyys kuuluu kaikille" -teemaa tuomme esille Helppo liikkua -viikolla toukokuussa 14.–20. toukokuuta ja Esteettömyyspäivänä 17. toukokuuta.

Lisätietoa: vastaava esteettömyysasiantuntija Marika Nordlund, Invalidiliitto, marika.nordlund@invalidiliitto.fi, 050 492 3020
 

Jaa sosiaalisessa mediassa