Koronarokote terveydenhuollon ammattilaisen kädessä. Kuvituskuva.
26.2.2021
Valtioneuvoston hybridistrategian mukaisesti kansalaisia rokotetaan tietyssä järjestyksessä. Järjestys määräytyy lääketieteellisin perustein. THL:n suosituksen mukaisesti valtaosa ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan sote-henkilöstöstä ovat saaneet jo rokotteen.

Seuraavaksi suosituksen mukaan koronarokotuksia jatketaan laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön. Valtioneuvoston kevään 2020 linjauksen mukaan henkilökohtaisten avustajien todettiin kuuluvan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön.  

Henkilökohtaisen avustajan ja omaishoitajan merkitys vammaisen henkilön arjen sujuvuudelle, mahdolliselle työssä käymiselle ja sosiaaliselle osallistumiselle on yhtä merkityksellinen kuin julkisen sektorin hoitohenkilöstö on esimerkiksi asumispalveluiden ja kotihoidon asiakkaille. 

Toistaiseksi henkilökohtaiset avustajat eivät ole saaneet rokotetta edellä mainittujen linjausten mukaisesti. Tilanne on kriittinen, sillä henkilökohtaista apua tarvitsevat vammaiset asuvat suurelta osin myös omissa kodeissaan, eivät välttämättä asumispalveluyksiköissä. Henkilökohtaiset avustajat ja omaishoitajat toimivat vammaisten toimintakyvyn ja osallistumisen mahdollistajina. Ilman henkilökohtaista apua on vaarana, että tämä ryhmä joutuu turvautumaan laitoshoitoapuun kuormittaen siten julkisen terveydenhuollon ennestään kuormittunutta kapasiteettia.   

Suomen koronarokotestrategian tavoitteena on estää koronaviruksen aiheuttamaa tautitaakkaa eli vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä. 

Miten turvataan vammaisten henkilöiden osallisuus yhteiskunnassa ja toisaalta terveydenhuollon kantokyky, jos vammaiset henkilöt joutuvat heitä auttavien ja hoitavien henkilöiden sairastuessa turvautumaan terveydenhuollon palveluihin?   

Edellytämme, että riskiryhmään kuuluvien henkilöiden saadessa korona-rokotteen, myös heille välttämättömät avustusta antavat ihmiset, henkilökohtaiset avustajat ja omaishoitajat saavat rokotteen. 

Allekirjoittajat

Petri Pohjonen
pääjohtaja
Invalidiliitto ry

Elina Nieminen
lakimies
Invalidiliitto ry

Sari Kuosmanen
toiminnanjohtaja
Lihastautiliitto ry

Katja Voltti
sosiaaliturva-asiantuntija
Lihastautiliitto ry

Lue lisää

Rokotusjärjestys ja COVID-19 -taudin riskiryhmät THL:n kotisivuilla.

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstö valtioneuvoston sivuilla.

Jaa sosiaalisessa mediassa