Banderollissa teksti Welcome To Accessibility Seminar (EiABC) December 4-7/2018. Alla mm. Invalidiliiton logo. Banderollin värinä vihreää, sinistä, keltaista, punaista.
10.1.2019
Invalidiliitto, Addis Abeban yliopiston arkkitehti-instituutti ja yliopiston vammaisten opiskelijoiden tukikeskus järjestivät joulukuussa 2018 4-päiväisen esteettömyys- ja vammaistietouskoulutuksen etiopialaisille arkkitehtiopiskelijoille. Osana koulutusta syntyi myös lajissaan ensimmäinen ja historiallisen aiesopimus siitä, että vammaistietous- ja esteettömyyskoulutus liitetään osaksi arkkitehtien koulutusohjelmaa.

Esteetön liikkuminen Etiopiassa on hankalaa

Esteettömyyden edistämiselle on Etiopiassa ja erityisesti myös sen pääkaupungissa Addis Abebassa valtava tarve. Kansainvälistä kaupunkia, jossa sijaitsee myös Afrikan Unionin päämaja, rakennetaan huimalla vauhdilla. Nyt jos koskaan myös esteettömyys tulisi ottaa huomioon, kun uutta kaupunkiympäristöä ja rakennuksia suunnitellaan ja rakennetaan. Valitettavasti näin ei vielä tapahdu. Vaikka Etiopiaan on jo säädetty jonkin verran esteetöntä rakentamista velvoittavaa lainsäädäntöä, se on puutteellista, eikä sen toteuttamista valvota. Tällä hetkellä esimerkiksi liikuntarajoitteisen henkilön liikkuminen kaupungissa ja rakennuksissa on erittäin hankalaa ja monin paikoin mahdotonta. 

Katunäkymä Etiopian Addis Abebasta.
Esteettömyyden edistämistä tarvitaan Addis Abebassa.

Esteettömyyden edistäminen yhteiseksi asiaksi

Parisen vuotta sitten Invalidiliitto ja sen etiopialainen kumppanijärjestö DDI (Disability Development Initiative) ottivat yhteiseksi asiakseen edistää esteettömyyttä osana ulkoasiainministeriön ja Invalidiliiton rahoittamaa PIEE-kehitysyhteistyöhanketta. Maaliskuussa 2017 Invalidiliitto, DDI ja Etiopian vammaisasioiden kehityksen keskus ECDD (kansainvälisesti tunnettu vammaisten ihmisten oikeuksia ja inkluusiota edistävä osaamiskeskus) järjestivät esteettömyyskonferenssin Addis Abebassa.

Konferenssin kohderyhmänä olivat Etiopian rakennusviranomaiset, rakennuttajat ja arkkitehdit sekä vammaisjärjestöjen edustajat. Konferenssin jatkona toteutettiin 3-päiväinen esteettömyyskartoituskoulutus. Kouluttajana ja kansainvälisenä asiantuntijana toimi arkkitehti Kirsti Pesola Invalidiliitosta. Esteettömyyskonferenssi ja kartoittajakoulutus saivat paljon kiitosta. Pesolan kouluttamat paikalliset DDI:n ja ECDD:n työntekijät ovat tehneet useita esteettömyyskartoituksia koulutuksen jälkeen ja kartoittaneet muun muassa opetusministeriön rakennuksia, kouluja, pankkeja, hotelleja ja yhden teatterin Addis Abebassa.

Etiopiassa DDIn toimiston pihalla DDIn henkilökuntaa, Invalidiliiton Kirsti Pesola ja Laura Poussa.
DDIn henkilökuntaa, arkkitehti Kirsti Pesola ja kansainvälisten asioiden koordinaattori Laura Poussa.

Esteettömyyskoulutusta ja tietoa vammaisuudesta

Esteettömyysosaamisen vientiä päätettiin jatkaa myös vuonna 2018. Tällä kertaa yhteistyökumppaniksi valikoitui Addis Abeban yliopisto. Invalidiliiton kannustamana kumppanijärjestömme DDI aloitti neuvottelut yliopiston arkkitehti-instituutin kanssa. Tavoitteena oli, että esteettömyyskoulutus saataisiin osaksi yliopiston arkkitehtien koulutusta. Yhteistyössä oli mukana myös yliopiston vammaisten opiskelijoiden tuki- ja palvelukeskus.

Lopputuloksena uudesta neljän toimijan yhteistyöstä syntyi koulutuskokonaisuus, jossa yliopiston arkkitehtiopiskelijoille tarjottiin kurssi vammaistietämyksestä, esteettömästä ympäristön suunnittelusta ja esteettömyyskartoituksesta. Invalidiliitto ja Suomen ulkoasiainministeriö rahoittivat koulutuksen osana PIEE-hanketta.

Koulutusta suunniteltiin jo syksyksi 2018, mutta Etiopian poliittisen tilanteen kärjistyessä taas kerran, se jouduttiin siirtämään joulukuun alkuun 2018. Koulutus tapahtui lopulta 4–7. joulukuuta Addis Abeban yliopiston arkkitehti-instituutin tiloissa yliopiston yhdellä lukuisista kampusalueista. Koulutukseen osallistui vajaa 150 valmistumisvaiheen opiskelijaa. Koulutuksen ensimmäinen päivä sisälsi tietoutta vammaisuudesta ja vammaisten ihmisten oikeuksista. Toisena päivänä kerrottiin esteettömyyssuunnittelusta ja kartoittajakoulutuksesta.

Addis Abeban yliopiston arkkitehtiopiskelijat esteettömyys- ja vammaistietouskoulutuksen luennolla.
Addis Abeban arkkitehtiopiskelijoita luennolla.

Vammaistietous ja esteettömyyskoulutus osaksi arkkitehtien koulutusta

Opiskelijat koulutettiin 50 hengen ryhmissä. Ensimmäisestä päivästä ja vammaistietoudesta vastasi sokea etiopialainen kouluttaja Ato Muse Tilahun. Esteettömyyssuunnittelusta ja kartoituksesta vastasi arkkitehti Kirsti Pesola Invalidiliitosta. Hän oli valmistellut opiskelijoille Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn kanssa oppimateriaaliksi englanninkielisen kartoituksesta kertovan opaskirjan, jonka liitteenä oli kartoituksessa käytettävä lomakesarja. Opiskelijat olivat ilmeisen motivoituneita, moni kuuli esteettömyydestä ensimmäisen kerran.

Tavoitteena on, että opiskelijat valmistuttuaan arkkitehdeiksi vuonna 2019 soveltavat käytännössä saamaansa tietoutta ja ottavat huomioon esteettömyysnäkökulman suunnitellessaan uusia rakennuksia ja toimintaympäristöjä Etiopiassa. Tavoitteena on myös jatkossa edistää Addis Abeban yliopiston ja sen kampuksien esteettömyyttä – mikä sekin jo on haasteellinen tehtävä. Tällä hetkellä arkkitehti-instituutinkaan tilat eivät ole esteettömiä. Opiskelijoiden mielessä virisi myös muun muassa ajatus toteuttaa yliopiston alueella esteettömyyskartoituksia ja suunnitelma korjausrakentamiseen.

Osana Addis Abeban yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden koulutusta syntyi myös lajissaan ensimmäinen ja historiallinen aiesopimus siitä, että vammaistietous- ja esteettömyyskoulutus liitetään osaksi arkkitehtien koulutusohjelmaa. Aiesopimuksen solmi 4. joulukuuta Invalidiliiton etiopialainen kumppanijärjestö DDI yliopiston arkkitehti-instituutin ja vammaisten opiskelijoiden tukikeskuksen kanssa. Sopimus on kolmivuotinen. On suunniteltu, että Invalidiliitto toimii myös jatkossa kouluttajana ja asiantuntijana.

Addis Abeban kaupunkinäkymä.
Addis Abeban uusi kaupunkijuna on suunniteltu esteettömäksi.
Jaa sosiaalisessa mediassa