Sambialaisia vuohien kanssa
26.9.2018
Invalidiliiton yhteistyö sen sambialaisen sisarjärjestön ZNAPDin (Zambia National Association of Persons with Physical Disabilities) kanssa on vaikuttanut positiivisesti vammaisten sambialaisten elämään köyhällä Sambian maaseudulla. Heidän ruokaturvansa on parantunut ja heidät on otettu mukaan yhteisönsä toimintaan. He ovat yhdenvertaisia kyläyhteisönsä jäseniä.

Tukea tomeentulohankkeille

Invalidiliitto ja ZNAPD toteuttavat järjestöhanketta ZNAPD Programme for Democracy and Inclusion (PDI).  PDI-hanke on osa Vammaiskumppanuusohjelmaa. ZNAPDin jäsenet ovat järjestäytyneet paikallisiksi brancheiksi.  Jäsenet ovat saaneet koulutusta järjestötoiminnasta ja paikallisesta vaikuttamisesta omien oikeuksiensa puolesta sekä koulutusta ja tukea pienten toimeentulohankkeiden käynnistämiseen.  Näitä ovat esimerkiksi mehiläisten, possujen ja kanojen hoitaminen, ompelimon ja myllyn pito, mattojen valmistus sekä vihannesten viljely.  

Köyhimmille vammaisille henkilöille ja heidän perheilleen on käynnistetty vuohipankkiohjelma. Vuohien poikiessa ohjelma laajenee ja lisää tuen tarpeessa olevia köyhiä perheitä pääsee sen piiriin. 

Suora yhteys YK:n vammaissopimukseen

PDI-hanke toimii laajalla alueella Sambiassa ja tavoittaa vammaisia ihmisiä erityisesti köyhällä Sambian maaseudulla.  Hankkeella on suora yhteys YK:n vammaissopimuksen artikoihin 19 (eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä), 24 (työ ja työllistyminen) sekä 28 (riittävä elintaso ja sosiaaliturva) sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin nro 1 (ei köyhyyttä), 2 (ei nälkää), 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua) sekä nro 10 (eriarvoisuuden vähentäminen). 

Vammaisten ihmisten osallisuudesta kertovat seuraavat tulokset Sambian maaseudulla:

 • branchien jäsenten ruokaturva ja ravitsemuksen taso on kohentunut
 • jäseniä on hyväksytty mukaan kyläkomiteoihin ja maataloustuen piiriin
 • branchit tekevät yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien kuten koulujen, kyläpäälliköiden, valtavirtajärjestöjen sekä kirkkojen kanssa
 • kyläpäälliköt ovat myöntäneet maankäyttöoikeuksia vammaisille henkilöille
 • julkisiin rakennuksiin kuten kouluihin on tehty esteettömyyskorjauksia
 • vammaisille henkilöille on lahjoitettu apuvälineitä 
 • vammaiset lapset ovat päässeet kouluun
 • vammaiset vanhemmat ovat lähettäneet lapsensa kouluun, koska pystyvät maksamaan nyt lastensa koulupuvun
 • osa jäsenistä on päässyt Sambian uuden sosiaalituen piiriin (social cash transfer), vaikka se onkin vielä riittämätöntä
 • branchien jäsenet ovat tulleet tietoisiksi omista oikeuksistaan ja ZNAPD tekee yhteistyötä paikallisen ihmisoikeuskomitean kanssa
 • kyläyhteisön vammattomat jäsenet ovat oppineet uusia taitoja ZNAPDin vammaisilta jäseniltä.
Jaa sosiaalisessa mediassa