kuvituskuva.
Vuonna 2022 alkaneessa DARIP-hankkeessa keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä ovat esimerkiksi vammaisten vaikuttajien kouluttaminen, vammaisten naisten ja nuorten tukeminen sekä vuohipankkitoiminta.

Vammaisten vaikuttajien kouluttaminen Sambian maaseudulla 

Hankkeessa koulutetaan ZNAPDin jäsenistä paikallisia vaikuttajia ja ihmisoikeuksien puolustajia. Vaikuttajia koulutetaan paikallisilla kielillä YK:n vammaissopimuksesta ja paikallisesta lainsäädännöstä sekä siitä, kuinka oikeuksia voidaan edistää ja puolustaa.  Lisäksi ZNAPDin kaikessa toiminnassa edistetään läpileikkaavasti erityisesti vammaisten naisten ja tyttöjen sekä vammaisten nuorten asemaa ja oikeuksia.

ZNAPD tekee yhteistyötä esimerkiksi viranomaisten, toisten järjestöjen, kirkkojen ja kyläpäälliköiden kanssa vammaisten henkilöiden osallisuuden edistämiseksi ja asenteiden muokkaamiseksi.

Vammaisten naisten toiminnan tukeminen

Tuemme  vammaisten naisten ja tyttöjen toimintaa sekä heidän edellytyksiään puolustaa omia oikeuksiaan sekä toimia esimerkiksi erilaisten toimeentulohankkeiden vetäjinä.  Omien oikeuksien puolustaminen on tärkeää, sillä vammaisten naisten kokema seksuaalinen hyväksikäyttö on yleistä.  

Nuorten toiminnan tukeminen

Hankkeessa tuetaan myös vammaisten nuorten omaa toimintaa ja edistetään heidän mahdollisuuksiaan itsenäiseen elämään, koulutukseen ja toimeentuloon. Myös nuoret ovat perustaneet omia nuorten ryhmiä eri puolille Sambiaa osana hanketta.

Vuohipankkiohjelma

Vuohipankkiohjelmassa edistämme ZNAPDin köyhien jäsenten toimeentuloa ja ruokaturvaa. Siinä koulutetaan ZNAPDin jäseniä perheineen hoitamaan vuohia. Valituille henkilöille annetaan vuohia lahjaksi, ja niiden poikiessa perheet  ”maksavat lahjan takaisin” uusille avuntarpeessa oleville henkilöille. Vuohipankkitoiminta on uusiutuvan ja kestävän toiminnan menestystarina. Toiminnassa olevien perheiden ja vuohien määrä lisääntyy nopeasti.  

kuvituskuva.