Kuva Sambian maisemasta

Toiminta Sambiassa

Vuoden 2016 alusta alkaneessa D&I-hankkeessa (ZNAPD Programme for Democracy and Inclusion) keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä ovat esimerkiksi vuohipankkitoiminta sekä vammaisten naisten ja nuorten tukeminen.

ZNAPDin provinssin kehittäminen

Kehittämishankkeessa vahvistamme ZNAPDin toimintaa Sambian kuudessa eri maakunnassa eli provinsseissa. Hankkeessa keskeistä on alue- ja paikallistason työn vahvistaminen. 

Vuohipankkiohjelma

Vuohipankkiohjelmassa edistämme ZNAPDin köyhien jäsenten toimeentuloa ja ruokaturvaa. Koulutamme ihmisiä vuohien hoitajiksi ja kullekin ohjelmaan valitulle henkilölle annetaan vuohia lahjaksi, ja niiden poikiessa "lahja" maksetaan takaisin.

Vaikuttaminen ja verkostoituminen

Vahvistamme ZNAPDin vaikuttamistoiminnan osaamista ja kykyä verkostoitua. ZNAPD tekee yhteistyötä esimerkiksi viranomaisten, toisten järjestöjen, kirkkojen ja kyläpäälliköiden kanssa vammaisten henkilöiden osallisuuden edistämiseksi ja asenteiden muokkaamiseksi.

Vammaisten naisten toiminnan tukeminen

Tuemme naisten ja tyttöjen omaa toimintaa sekä heidän edellytyksiään puolustaa omia oikeuksiaan. Tuki tulee tarpeeseen, sillä vammaisten naisten kohtaama väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat yleisiä ongelmia Sambiassa.

Nuorten toiminnan tukeminen

Tavoitteena on vahvistaa vammaisten nuorten asemaa ja käynnistää nuorten toimintaa ZNAPDissa.

LIsäksi tuetaan ZNAPDia kehittämään hyvää hallintoa ja demokraattisia käytäntöjä järjestössään.

Invalidiliiton kehitysyhteistyö toteutetaan ulkoasiainministeriön tuella.

Lisätietoja Invalidiliiton kehitysyhteistyöstä kansainvälisten asioiden koordinaattorilta Laura Poussalta, p. +358 44 7650 662, laura.poussa@invalidiliitto.fi

Videoita ja kuvia järjestöhankkeista 
Kuvia Invalidiliiton kehitysyhteistyöhankkeista 
Kuvia Kuvat kertovat -hankkeesta