Punapaitainen tyttö hymyilee etualalla. Kuva kevätkokouksesta.
4.6.2019
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Invalidiliiton nuoret vaikuttajat olivat mukana kevätkokouksessa 29.5.2019.

Invalidiliitto on Allianssin jäsenjärjestö yhdessä 130 muun järjestön ja organisaation kanssa. Jäsenyyden kautta saamme tuotua esiin asioita, joita vammaiset nuoret kohtaavat elämässään ja tätä kautta vaikuttamaan yhdenvertaisuuden toteutumiseen.

Pinja ja Essi-Maria olivat paikalla Allianssin kevätkokouksessa tuomassa esiin nuorten näkemyksiä äänestyslappujen kanssa. Molemmille kokemus oli ensimmäinen.

Minusta on tärkeää, että Invalidiliitto ja nuoret ovat vahvasti ja vielä aiempaa suuremmin mukana Allianssin toiminnassa, kokoukseen osallistunut Pinja toteaa.

– Vahva näkyminen Allianssin toiminnassa voi vaikuttaa siihen, että meidät ”invisläiset” voitaisiin nähdä tässä yhteiskunnassa ylipäätään enemmän persoonina, eikä rajoitteidemme kautta. Vammaiselle Allianssin merkitys korostuu juuri siinä, ettemme joudu vammakuplaan vaan saamme ajaa meille yleensäkin tärkeitä asioita, eikä vain rajoitteisiin liittyviä asioita, hän lisää.

Historian ensimmäinen tavoiteohjelma

Kevätkokous hyväksyi Allianssille kaikkien aikojen ensimmäisen tavoiteohjelman. Tavoiteohjelman tarkoituksena oli koota yhteen asiat, jotka tulisi yhteiskunnassa saavuttaa, jotta nuoret voivat hyvin. Ohjelman työstö alkoi jo hyvissä ajoin ennen kevätkokousta ja kaikilla jäsenjärjestöillä oli mahdollisuus osallistua tavoiteohjelman kommentointiin.

Invalidiliiton nuoret kommentoivat tavoiteohjelmaa myös etukäteen ja hienon etukäteistyön ansiosta tuotiin näkyviin sellaisia asioita, joissa yhdenvertaisuus ja esteettömyys korostuvat. Esimerkiksi kouluttautumiseen liittyen ehdotusten pohjalta muotoiltiin tavoitteeksi: ”Oppilaitosten esteettömyyteen liittyvät puutteet eivät muodostu kenellekään koulutukseen osallistumisen esteeksi.” Lisäksi tavoitteissa muistutettiin myös osatyökykyisten huomioimisesta ja kannustinloukkujen purkamisesta sosiaaliturvaa uudistettaessa.

Nuorten vaikuttamistoimintaa Invalidiliitossa koordinoiva Sanna Saarimaa on tyytyväinen työn tuloksiin.

On hienoa, että Allianssi näyttää esimerkkiä siinä, miten jäsenet ja nuoret itse pääsevät osallistumaan. Tavoiteohjelmaan on ollut mahdollisuus tuoda näkemyksensä esiin monin eri tavoin. Hienoa on ollut myös se, miten esitetyt näkemykset on otettu vastaan ja tuotu mukaan tavoiteohjelmaan. Osallistuminen ei ole jäänyt näennäiseksi. Olen myös ylpeä siitä, miten hyvin nuoret ovat halunneet osallistua ja tuoda näkemyksiään esiin. Ilman niitä ei olisi saatu aikaan niitä kirjauksia tavoiteohjelmaan, jotka nyt saatiin mukaan, Saarimaa iloitsee.

Allianssin tavoiteohjelman pääkohdat ovat:

  1. Nuoret saavat kehittää itseään ja heidän osaamisensa tunnistetaan
  2. Työelämä on nuorille reilu ja nuoret tulevat taloudellisesti toimeen
  3. Nuoret vaikuttavat yhteiskunnassa 
  4. Nuoret ovat sekä keskenään että suhteessa muihin ikäryhmiin yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia 
  5. Nuorisotyöllä ja kansalaisyhteiskunnalla on riittävät edellytykset tukea nuorten hyvinvointia 
  6. Nuoret voivat hyvin ja pahoinvoinnin kasautuminen pysähtyy 
  7. Ympäristöpolitiikkaa tehdään tulevien sukupolvien ehdoilla 

Tarkemmin tavoiteohjelmaan voi tutustua täällä >>

Jaa sosiaalisessa mediassa