Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkin logo ja vammaisuuteen liittyviä symboleita.
4.6.2021
Invalidiliitto on yhteistyökumppanina tämän vuoden Universal Design 2021 -konferenssissa 9. - 11.6.2021. Esteettömyyskeskus ESKE pitää konferenssissa puheenvuoron Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkistä, jonka avulla Invalidiliitto haluaa kannustaa kaikkia palveluntarjoajia kehittämään palvelunsa esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Universal Design 2021 -konferenssin järjestää Aalto yliopiston Sosiaali- ja terveysalan rakentamisen tutkimusryhmä Sotera. Nyt viidettä kertaa järjestettävä kansainvälinen UD-konferenssi on järjestetty aikaisemmin Oslossa (UD2012), Lundissa (UD2014), Yorkissa (UD2016) ja Dublinissa (UDHEIT2018).  

UD2021-konferenssi on suunnattu rakennetun ympäristön ja siihen liittyvän hyvinvoinnin ammattilaisille ja tutkijoille. Konferenssissa jaetaan tutkimustietoa ja hyviä käytäntöjä kyseisiin teemoihin liittyen. Universal design - kaikille soveltuva suunnittelu tarkoittaa ympäristöjen, rakennusten ja tuotteiden suunnittelua siten että ne soveltuvat kaikille, riippumatta henkilön iästä, toimintakyvystä tai elämäntilanteesta.  

Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkki inspiraationa konferenssin kansainväliselle yleisölle 

Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkki on lupaus positiivisesta asenteesta! YPK-merkin voi ottaa käyttöön, vaikka palvelu ei vielä olisikaan täysin esteetöntä ja saavutettavaa. YPK-merkin lisäksi, mukaan lähtevät palveluntarjoajat saavat käyttöönsä esteettömyyden ja saavutettavuuden itsearviointilomakkeen. Lomakkeen avulla saa käsityksen omasta lähtötilanteesta ja tärkeimmistä kehittämiskohdista. 

Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkki on otettu hyvin vastaan Suomessa. Invalidiliiton saaman palautteen perusteella merkin käyttöönottaneilla on ollut positiivisia kokemuksia YPK-merkistä ja sen materiaaleista. YPK-merkki ja siihen liittyvä esteettömyyden ja saavutettavuuden itsearviointilomake on käännetty ruotsiksi ja englanniksi, jolloin ne ovat helposti hyödynnettävissä myös muissa maissa. Invalidiliitto toivookin, että UD2021-seminaarin kansainväliset osallistujat innostuisivat kopioimaan YPK-konseptin ja levittämään sitä eteenpäin omassa maassaan. 

Etäyhteyksin järjestettävän UD2021-konferenssin muuhun mielenkiintoiseen esitystarjontaan voi tutustua konferenssin verkkosivuilla. Konferenssin kieli on englanti. 

Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkistä voi puolestaan lukea lisää Invalidiliiton verkkosivuilta. 

Jaa sosiaalisessa mediassa