Ylhäällä musta teksti: Invalidiliiton eduskuntavaalitavoitteet 2019. Sen alla violetti-sinisellä liukuvärillä teksti Yhdenvertainen ja esteetön Suomi. Valkoinen tausta.
4.2.2019
Invalidiliiton kärkiteemat eduskuntavaaleissa ovat yhdenvertaisuus, esteettömyys ja osallisuus.

– Haluamme muistuttaa ehdokkaita, puolueita ja äänestäjiä siitä, miten tärkeää on edistää vammaisten ihmisten hyvinvointia ja oikeuksia. Yhdenvertaiseen kohteluun kuuluu, että vaalitilaisuudet ja äänestyspaikat ovat esteettömiä eli jokaisen saavutettavissa, Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson sanoo.

Invalidiliiton eduskuntavaalitavoitteet jakautuvat kuuteen teemaan, joissa nostetaan esille vammaisille ihmisille tärkeitä asioita.

Eroon ennakkoluuloista - stop syrjinnälle!

Invalidiliitto muistuttaa, että jokainen ihminen on arvokas ja yhdenvertaisuus on jokaiselle kuuluva ihmisoikeus. Vielä nykyäänkin ihmisillä on paljon ennakkoluuloja ja kovia asenteita vammaisia ihmisiä kohtaan.

Vammaiset nuoret kokevat muita nuoria enemmän väkivaltaa tai sen uhkaa. Tämä on otettava huomioon nuorten palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä. 

– Tulevalla hallituskaudella on laadittava vammaispoliittinen selonteko, jonka valmisteluun on osallistettava laajasti vammaiset ihmiset ja vammaisjärjestöt, Andersson sanoo.

Sopivaa työtä kaikille

Vammaisten ihmisten oikeus työhön toteutuu heikosti. Tavoitteena on oltava, että jokaiselle löytyy sopiva työ. Erityisesti vammaisten nuorten työllisyyttä on kohennettava ja itsensä työllistävien vammaisten ihmisten tukimuotoja kehitettävä.

– Vammaisten ihmisten työmarkkina-asemaa on vahvistettava. Vammaisten ihmisten yksilölliset ja sujuvat koulutuspolut sekä työelämään siirtymiset on myös varmistettava.

Esteetön yhteiskunta on kaikille yhdenvertainen

Esteetön yhteiskunta on ihmisoikeus. Täysipainoiseen arkeen kuuluu mahdollisuus liikkua ja matkustaa.

– Esteettömyyden edistämisen poikkihallinnollinen kärkihanke on käynnistettävä tulevalla hallituskaudella. Esteettömyys pitää myös lisätä julkisten hankintojen kriteeriksi. Myös digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta on huolehdittava.

Apuvälineet ja kuntoutus tukevat toimintakykyä

Apuvälineiden saatavuuden on perustuttava vammaisen ihmisen yksilölliseen tarpeeseen. Laadukas kuntoutus tukee fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä. Kilpailutuksissa, koskevat ne kuntoutusta tai muita vammaisten palveluita, on kiinnitettävä erityisen paljon huomiota laatuun.

– Avustajakoirat on luokiteltava lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineeksi. Laadukkaat kuntoutuspalvelut on turvattava.

Vammaisilla on oikeus sujuvaan arkeen

Vammaiset ihmiset ovat keskimääräistä kansalaista riippuvaisempia palvelujärjestelmän toimivuudesta. On huolehdittava ihmisen kokonaistilanteen huomioivasta ehjästä palveluketjusta. 

– Vammaispalvelulain uudistuessa on perustettava parlamentaarinen seurantaryhmä kartoittamaan uudistuksen keskeisten tavoitteiden toteutumista. Myös harvinaissairauksia ja niiden monimuotoisuutta koskevan ymmärryksen lisääntymistä on edistettävä niin perusterveydenhuollossa kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Vammaiset ihmiset mukaan kaikkeen päätöksentekoon

Jotta vammaiset voivat osallistua yhdenvertaisesti yhteiskuntaan, tarvitaan toimivia palveluita ja saavutettavia sähköisiä järjestelmiä.

– Vammaiset ihmiset on otettava aidosti mukaan kaikkeen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon huolehtimalla tilojen ja asenteiden esteettömyydestä. Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä on vahvistettava tulevalla hallituskaudella, koska järjestöillä ja yhdistyksillä on tärkeä rooli ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  

Invalidiliiton eduskuntavaalitavoitteet löytyvät osoitteesta www.invalidiliitto.fi/vaalit 

Jaa sosiaalisessa mediassa