Kuvituskuva
8.2.2023
Invalidiliitto viestittää eduskunnalle, että vammaispalvelulakiin kaavaillut uudet muutokset aiheuttavat valmisteluun entistä enemmän epätarkkuutta ja vaativat uuden vaikutusarvion tekemisen.

"Perustuslakivaliokunta on esittänyt lakiin perustavanlaatuisia muutoksia, jotka vaatisivat huolellista lainvalmistelua. Sosiaali- ja terveysvaliokunta näyttää kuitenkin haluavan lain läpi riippumatta siitä, kuinka täsmällinen ja yhdenvertainen siitä saadaan", Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson tiivistää. 

Perustuslakivaliokunta käsittelee vammaispalvelulakia kokouksessaan torstaina 9.2. Invalidiliitto on toimittanut perustuslakivaliokunnalle lausuntonsa sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksesta lakitekstiin. Liitto kiinnittää huomiota myös siihen, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on mietinnössään esittänyt sellaisiakin muutoksia, joita perustuslakivaliokunta ei ole siltä edellyttänyt, ja joiden jatkokäsittely on aikaa vievä prosessi.  

"Tällainen tapa käsitellä suurta lakikokonaisuutta ei auta tasapainoisen lakitekstin aikaansaamisessa eikä varmista vammaisten ihmisten yhdenvertaista kohtelua", Gustafsson sanoo. 

Lain kustannusvaikutukset arvioitava uudestaan

Invalidiliitto muistuttaa, että jos vammaispalvelulain soveltamisalaa laajennetaan, tulee lain piiriin suuri joukko uusia ihmisiä. Samaan aikaan lakiin ollaan kirjaamassa uusia palvelumuotoja. Tämä pitää huomioida vaikutusarvioissa ja hyvinvointialueille myöntää niin paljon resursseja, että palvelut pystytään toteuttamaan.

"Vammaispalvelulaki on vammaisten ihmisten erityislaki, mutta nyt ehdotetuilla muutoksilla siitä on tulossa entistä enemmän yleislaki. Lakiin kaavailtu termi 'sosiaalinen vamma' avaa portit lähes kaikille. Jos tämä on tahtotila, sen pitää näkyä resursseissa", Gustafsson painottaa.

 

Lue myös hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n kannanotto (3.2.2023) https://www.hyvil.fi/lausunto-hallituksen-esitys-eduskunnalle-vammaispalvelulaiksi-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi-he-191-2022/    

Lue myös Invalidiliiton uutinen ”Vammaispalvelulain tilanne ongelmallinen” (26.1.2023) https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/vammaispalvelulain-tilanne-ongelmallinen 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa