Vaaliuurna, jossa on mm. pyörätuolisymboli
16.4.2024
Valtioneuvoston asettama parlamentaarinen työryhmä kuuli vammaisjärjestöjä hallitusohjelmaan kirjatuista äänestämiseen ja vaalien esteettömyyteen liittyvistä käytännöistä.

Järjestöjä pyydettiin ottamaan kantaa hallitusohjelmakirjaukseen, jonka mukaan hallitus varmistaa äänestyspaikkojen ja valtuustosalien esteettömyyden lainsäädännöllä sekä kuntien paremmalla ohjauksella ja koulutuksella. Lisäksi kirjauksessa todetaan, että kuljetuspalvelun piirissä oleville myönnetään oikeus äänestysmatkaan sekä poliittisessa luottamustoimessa ja ehdokkaana vaaleissa oleville tiettyyn määrään matkoja ilman, että se kuluttaa oikeutta muihin matkoihin.

Esteettömyysasiantuntija Johanna Hätönen toi kuulemisessa esille Invalidiliiton näkemyksen siitä, että yhdenvertaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallisuuden turvaamiseksi kuljetuspalvelumatkoja on myönnettävä riittävästi, ja kuljetuspalveluiden tulee vastata vammaisen ihmisen yksilöllisiin tarpeisiin liikkua kodin ulkopuolella. Poliittiset perusoikeudet eivät tällä hetkellä toteudu niiden vaikeimmin vammaisten kansalaisten kohdalla, jotka ovat riippuvaisia kuljetuspalveluista. Invalidiliitto muistuttaa sosiaali- ja terveysministeriötä ohjeistamaan hyvinvointialueita siitä, ettei vaaleihin ja äänestämiseen liittyviä matkoja vähennetä vammaiselle muuten myönnetyistä vammaispalvelulain kuljetuspalvelumatkoista.

Kuljetuspalveluiden muina keskeisinä haasteina Invalidiliitto nosti esiin taksien saatavuusongelmat, kuljetuspalvelumatkojen turvallisuuspuutteet ja jäykät käytännöt kyytien tilaamisessa. Ongelmat kuljetuspalveluissa kaventavat vammaisten ihmisten liikkumisvapautta sekä mahdollisuutta aikatauluttaa omaa arkeaan. Myönnettävien matkojen määrästä Invalidiliitto ja muut järjestöt totesivat yksituumaisesti, että nykyinen kahdeksantoista yhdensuuntaisen vapaa-ajan matkan minimimäärä kääntyy valitettavan usein matkojen maksimimääräksi, josta harvoin joustetaan edes perustelluista syistä. 

Äänestyspaikkojen ja vaalitilaisuuksien esteettömyydessä on vielä kehitettävää

Invalidiliitossa ollaan tyytyväisiä hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan äänestyspaikkojen ja valtuustosalien esteettömyys varmistetaan lainsäädännöllä sekä kuntien paremmalla ohjauksella ja koulutuksella. On hienoa, että Invalidiliiton hallitusohjelmaneuvottelujen puoluesihteeripöydässä esille tuoma viesti on koettu niin painavaksi, että se on kirjattu hallitusohjelmaan. Tämä linjaus edesauttaa osaltaan yhdenvertaisen poliittisen osallistumisen mahdollisuuksia. Invalidiliiton tekemän kyselyn mukaan lähes puolet vastanneista oli kokenut esteitä ja haasteita äänestämisessä presidentinvaalien äänestyspaikoilla. 

Lopuksi Invalidiliitto muistutti 27/2016). Sopimuksen 29 artiklassa otetaan kantaa vammaisten henkilöiden osallistumiseen poliittiseen ja julkiseen elämään ja todetaan, että sopimuspuolet takaavat vammaisille henkilöille poliittiset oikeudet ja mahdollisuuden nauttia niistä yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Parlamentaarisen työryhmän kuuleminen vaalien ja äänestämisen esteettömyyteen liittyen (pdf)

Jaa sosiaalisessa mediassa