Kuvassa erilaisia fyysisesti vammaisia ihmisiä ja taustalla Suomen lippu.
3.6.2019
Invalidiliitto ry suhtautuu myönteisesti tuoreeseen hallitusohjelmaan, jonka yhdenvertaisuutta vahvistavat linjaukset edistävät vammaisten ihmisten hyvinvointia ja vähentävät köyhyyttä sekä eriarvoisuutta.

Monet Invalidiliiton esillä pitämät asiat löytyvät hallitusohjelmasta. Liitto on toistuvasti nostanut esiin esimerkiksi vammaispalvelulain ja asiakasmaksulain laatimisen tarpeellisuuden. Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen, esteettömän asumisen edistäminen, saumattomien palveluketjujen merkitys paljon palveluita käyttäville ihmisille ja sähköisten julkisten palveluiden esteettömyys löytyvät nekin sekä Invalidiliiton tavoitelistalta että lopullisesta hallitusohjelmasta.

– Ohjelmassa huomioidaan vammaisten ihmisten työllisyyden edistäminen. Se on hyvin linjassa Invalidiliiton ”Sopivaa työtä kaikille” -konseptin kanssa. Niin palkkatuen uudistaminen, lineaarisen mallin toteuttaminen kuin kuntoutuksenkin kehittäminen helpottavat vammaisten ihmisten mahdollisuuksia työllistyä. Invalidiliitto on mielellään mukana tälläkin hallituskaudella niissä pöydissä, joissa jatkokeskusteluja aiheesta käydään, Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen sanoo.

– Invalidiliitto on pitänyt hallitusneuvottelujenkin aikana esillä eriarvoisuuden vähentämistä, joka on jäsenistömme näkökulmasta katsoen aivan keskeinen asia. Perusturvan sitominen indeksiin kohentaa heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien ihmisten asemaa ja on erittäin tervetullut korjausliike. Parantamalla liikkumisen ja kuntoutuksen mahdollisuuksia lisätään vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta. Rekisteröitymismenettelyyn siirtymisen selvittäminen Kelan kilpailuttamissa palveluissa on hyvä kirjaus, samoin kuin taksiliikenteessä todettujen epäkohtien ratkaiseminen, toteaa Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson.

Esteettömyysajattelu ei ole hallitusohjelmassa niin vahvasti esillä kuin Invalidiliitto olisi toivonut. Liitto esitti, että esteettömyyden laaja-alaiseksi edistämiseksi käynnistetään kärkihanke, ja että esteettömyysmääräysten noudattaminen nostetaan keskeisesti osaksi rakennetun ympäristön valvontaa. Esteettömyys on ihmisoikeus ja erityisesti vammaisille ihmisille edellytys osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Invalidiliitto muistuttaa, että esteettömyysajattelu voidaan – ja tulisi – liittää moniin hallitusohjelmaan kirjattuihin teemoihin, kuten vaikkapa soteuudistukseen, liikuntapaikkarakentamiseen ja joukkoliikenteeseen.

Monet hallitusohjelman kirjaukset herättävät toiveikkuutta vammaisten ihmisten ja kansalaisjärjestöjen näkökulmasta katsottuna. Asioiden valmistelu ja toimeenpano tulevat osoittamaan, kuinka hyvin vammaisten ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja oikeuksien puolustaminen käytännössä toteutuvat. Invalidiliitto tarjoaa yhteistyön kättä työtään aloittavalle hallitukselle, jotta voidaan varmistua siitä, että YK:n vammaisyleissopimusta noudatetaan ja että yhdenvertaisuus ja esteettömyys huomioidaan läpileikkaavasti kaikilla hallinnonaloilla.

Lisätietoja:
pääjohtaja Petri Pohjonen petri.pohjonen@invalidiliitto.fi 050 2842
yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson laura.andersson@invalidiliitto.fi 040 7517225

Jaa sosiaalisessa mediassa