Karttakuva ja sote-muistilappu.
5.10.2021
Invalidiliiton Kaakkois-Suomen jäsenyhdistykset tapasivat pitkästä aikaa kasvokkain lauantaina 25.9.2021.Tilaisuus järjestettiin Kouvolassa, missä osallistujia oli 76.

Tilaisuuden tarkoituksena oli tavata jäsenistöä sekä käydä keskustelua liittovaaliehdokkaiden kanssa. Tavoitteena oli myös tuoda jäsenistölle ajantasaista tietoa hyvinvointialueen väliaikaisesta valmistelutoimielimestä (VATE) ja sote-uudistuksesta sekä järjestöjen mahdollisuudesta vaikuttaa siihen.  

Alueen liittovaaliehdokkaat esittäytyivät jäsenistölle 

Tilaisuus huipentui Invalidiliiton liittovaaliehdokkaiden paneeliin, jossa jokainen ehdokas sai äänensä kuuluviin. Yksi ehdokkaista ei ollut paikan päällä, mutta häneltä kuultiin videotervehdys.  

Kaakkois-Suomen alueen liittovaaliehdokkaat vastasivat sekä ennalta suunniteltuihin että yleisön taholta tuleviin kysymyksiin. Alueen tulevaisuus, yhteydenpito jäsenyhdistyksiin sekä vaikuttamistyön merkitys saivat aikaan hyvää ja rakentavaa keskustelua. Invalidiliiton liittovaltuustoon pyrkivät Kaakkois-Suomesta Peltola Jari (Kuusankosken Invalidit ry), Kaskiaho Keijo (Kouvolan Seudun Invalidit ry), Mielikäinen Päivi (Ruokolahden Invalidit ry), Korhonen Ritva (Lahden Seudun Invalidit ry), Pitkäpaasi Anne (Kuusankosken Invalidit ry), Tervo Sami (Kotkan Seudun Invalidit ry) ja Vaittinen Pirkko (Lahden Seudun Invalidit ry). 

Tämän syksyn tilaisuudessa oli mukana jäsenyhdistysten edustajia kolmen maakunnan alueelta. Jokaisesta yhdistyksestä oli osallistujia paikalla. VATE:n osalta oli pyydetty puheenvuoro Kristiina Hämäläiseltä, joka toimii Orimattilassa hyvinvointijohtajana. Sotesta, hyvinvointialueesta sekä Kymenlaakson tilanteesta oli kertomassa Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen. Järjestöjen mahdollisuudesta vaikuttaa sote-uudistukseen toi ajantasaisen katsauksen Eksoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija Minna Piirainen. Invalidiliiton toimitusjohtaja Janne Juvakka vastasi jäsenistön kysymyksiin omassa puheenvuorossaan. 

Sote-uudistuksen tavoitteisiin tähdätään monella tasolla  

Annikki Niiranen piti puheenvuoron tulevaisuuden hyvinvointialueesta ja sote-uudistuksen aikataulusta. Hän toi esiin, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Hän korosti puheessaan sitä, että palvelutuotannossa tapahtuu muutoksia ja sosiaalityö jalkautuu vahvemmin sote-keskuksiin.   

Hänen mielestään sote-uudistukseen liittyy paljon kipupisteitä. 

– Tuleva yhteistoiminta-alue on rakenteeltaan muista poikkeava Uudenmaan erityisratkaisun takia. Uudenmaan uusien hyvinvointialueiden muodostamisessa on etenkin erikoissairaanhoidon palveluiden osalta kilpavarusteluriski ja pelkona on epäterve kilpailu työvoimasta. Kuitenkin erikoissairaanhoidon henkilöstön osaamista ja riittävyyttä koskeva tehtävä on yhteistyöalueilla. Haasteena on myös se, että Kymenlaaksolla ei ole tulevaisuudessa laajan päivystyksen keskussairaalaa, toisin kuin Päijät-Hämeellä ja Etelä-Karjalalla, Niiranen sanoo. 

Minna Piirainen puolestaan kertoi järjestöjen ja yhdistysten vaikuttamismahdollisuuksista osana sote- uudistusta.  

– Hyvinvointialueen valmistelussa on oleellista ottaa järjestöt mukaan palvelujen käyttäjälähtöiseen kehittämiseen, huomioida järjestöjen tarjoama yleishyödyllinen toiminta ja palvelut osana palveluketjuja tai -kokonaisuuksia sekä ottaa järjestöjen yleishyödyllinen toiminta ja vertaistuki huomioon hyvinvointialueen strategiassa ja palveluiden suunnittelussa, Piirainen toteaa puheenvuorossaan. 

Sote-juna etenee ja kyydissä on pysyttävä 

Sote-uudistuksen aikataulu on nopea ja koko prosessiin liittyy paljon kipupisteitä.  

– On tärkeä, että jäsenistö saa ajantasaista tietoa sotesta ja omista vaikuttamisenmahdollisuuksistaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvinvointialueiden lisäksi myös kuntien tehtävänä, Kaakkois- Suomen alueen järjestötyöntekijä Tiina Ihalainen kertoo.  

Hän toimii itse useissa sote-uudistukseen liittyvissä työryhmissä, joiden kautta osallistaa jäsenistöä vaikuttamaan aktiivisesti.  

– Invalidiliiton yhdistysten jäseniä toimii kunnallisissa vammaisneuvostoissa sekä soteen liittyvissä hankkeissa. Vaikuttamisen paikkoja on siis paljon ja silloin riittävä taustatieto on merkityksellinen asia, kommentoi Ihalainen tilaisuuden runsasta sote-pakettia. 

Aluetapahtumia järjestetään myös liiton muilla alueilla syksyn aikana.  
 

Jaa sosiaalisessa mediassa