Invalidiliiton järjestöasiantuntija Tiina Ihalainen.
Toimin Kaakkois-Suomen alueen järjestöasiantuntijana.

Tuen Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien elinvoimaisuutta, vaikuttamistoimintaa ja yhdistysten antamaa neuvontaa jäsenilleen. 

Vahvistan myös maakunnallista ja paikallista vaikuttamistoimintaa ja -osaamista. Pyrin seuraamaan sote-uudistuksen etenemistä ja vaikuttamaan siihen verkostoitumalla, henkilökohtaisilla kontakteilla, osallistumalla työryhmiin ja infotilaisuuksiin. Myös maakunnallisen ja paikallisen neuvonnan ja neuvontaosaamisen vahvistaminen kuuluu tehtäviini osana alue- ja yhdistystoimintaa. Lisäksi edistän yhdistysten yhteistoimintaa ja jäsenistön vertaistoimintaa erilaisissa verkostoissa kuten naisverkosto. Osallistun myös alueen tapahtumiin sekä tapahtumajärjestelyihin.

Jaa sosiaalisessa mediassa