Havainnekuva digikoulutuksesta.
9.4.2021
Invalidiliiton Kaakkois-Suomen jäsenyhdistykset kutsuivat viime tiistaina 6.4.2021 vieraikseen alueen vaalipiirin kansanedustajat. Tilaisuus järjestettiin verkossa.

Tilaisuuden tavoitteena oli tuoda päättäjille tietoa vammaisten ihmisten haasteista ja mahdollisuuksista hyödyntää digitaalisuutta sekä käydä keskustelua ajankohtaisista digitukeen liittyvistä kysymyksistä. Tilaisuus oli toinen laatuaan. Syksyllä 2019 järjestettiin Kotkassa alueen ensimmäinen vaikuttamistilaisuus, johon kutsuttiin alueen kansanedustajia vieraaksi. Myös tällä kerralla Kotkan Seudun Invalidit olivat järjestelyvastuussa tilaisuudesta järjestöasiantuntija Tiina Ihalaisen kanssa. 

Tilaisuudessa oli mukana jäsenyhdistysten edustajia, alueen vaikuttajaverkostoa, vammaispoliittisista asioista kiinnostuneita alueen toimijoita sekä kuusi alueen vaalipiirin kansanedustajaa: Sirpa Paatero (SDP) ja Juho Eerola (PS) Kotkasta, Paula Werning (SDP) ja Ville Kaunisto (Kok.) Kouvolasta, Hanna Holopainen (Vihr.) Lappeenrannasta sekä Päivi Räsänen (KD) Riihimäeltä.  

– Todella tärkeä ja mielenkiintoinen tilaisuus. Vuosi sitten olisin ollut eri mieltä digitalisaation mahdollisuuksista ja tarpeellisuudesta. Tähän tilaisuuteen osallistuminen olisi ollut mahdotonta ilman etämahdollisuutta, toteaa puheenvuorossaan kansanedustaja ja varapuhemies Eerola.  

Myös muut kansanedustajat kertoivat saaneensa tilaisuudesta paljon ajantasaista tietoa digitukeen liittyen. 

Digituki erityisryhmien mahdollistajana 

Kuntaministeri Sirpa Paatero piti aloituspuheenvuoron aiheesta digituki erityisryhmien mahdollistajana. Hän korosti puheessaan sitä, että järjestelmien tulee olla helppokäyttöisiä ja ymmärrettäviä.  

– Mitä tahansa palvelua ihminen käyttää, siihen on löydyttävä ratkaisu. On huolehdittava digitaalisten palveluiden käyttöön liittyvästä tuesta ja avusta sekä mahdollisuudesta käyttöasiointiin. Saavutettavuus on digitalisuuden esteettömyyttä, Paatero sanoo. 

Kymenlaakson liiton palvelu- ja viestintäkanavan projektipäällikkö Katarina Terävä kertoi Digituki Kymenlaakso-hankkeesta, joka on osa valtakunnallista verkostoa. Terävan puheenvuoron keskeinen sanoma oli, että digitaidot kuuluvat kaikille. Kun visiona on yhdenvertainen kuntalainen, niin arvoihin kuuluvat alueellisuus ja yhdessä tekeminen – mukana on jokainen kuntalainen. Tavoitteena on, että digitaalisuus ei saa syrjäyttää. 

Jäsenyhdistysten mahdollista tarjota digitukea 

Tilaisuudessa tuotiin esiin näkökulma, että myös yhdistysten on mahdollista auttaa jäsenistöä digituen muodossa. Imatran Invalidien puheenjohtaja Teuvo Kalso kertoi yhdistyksen jäsenistölle järjestämästä digituki-koulutuksesta.  

– Digitaalisaatio on vammaisille ihmisille enemmän mahdollisuus kuin uhka. Tämä oli lähtökohta koulutusta suunniteltaessa, Kalso tiivistää tilaisuuden antia.  

– Yhteiset tapaamiset kansanedustajien kanssa jatkuvat myös tulevaisuudessa, iloitsee Kaakkois-Suomen alueen järjestöasiantuntija Tiina Ihalainen onnistuneen tilaisuuden jälkeen. 

Jaa sosiaalisessa mediassa