Kuvassa poseeraavat Satakunnan kokemustoimijat
9.9.2020
Kaikki, jotka opiskelevat ammattilaisiksi tai toimivat palvelualoilla, hyötyvät asiakkaan näkökulman ja kokemusten ymmärtämisestä. Satakunnan kokemustoiminnan ohjausryhmä haluaa muistuttaa, miten tärkeätä kokemustiedon hyödyntäminen on eri alojen opetuksessa ja ammattilaisten täydennyskoulutuksessa sekä myös palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

Invalidiliitto on kokemustoimintaverkoston jäsenjärjestö. Liiton työntekijöitä ja toimijoita on mukana myös alueellisissa ohjausryhmissä. Satakunnan alueella kokemustoiminta on aktiivista, ja elokuun lopussa se tuli huomioiduksi myös STM:n, THL:n ja STEA:n sote-uudistuksen hankkeisiin liittyvässä webinaarissa. Satakunnan ohjausryhmä haluaa edelleen nostaa esiin kokemustoiminnan merkitystä ja lisätä tietoisuutta kokemustoiminnan käyttömahdollisuuksista some-kampanjan avulla.  

Some-kampanja kannustaa hyödyntämään kokemustietoa 

Satakunnan kokemustoiminnan ohjausryhmä toivoo, että aktiivinen kokemustoiminta tulee näkyväksi, ja haluaa myös kannustaa kokemustiedon hyödyntämistä edelleen. Kokemustoimijat ja palvelun tilaajatahot Satakunnasta kertovat viikon ajan kokemustoiminnan merkityksestä somessa. Ajatuksena on kertoa konkreettisin esimerkein, missä ja miten kokemustoimintaa on hyödynnetty.  

Kaikki kokemustoimijat Satakunnassa ja muualla Suomessa voivat osallistua kampanjaan ja kertoa omasta erityisosaamisestaan. Kampanjaan voi osallistua käyttämällä kampanjan tunnisteita #kokemustoiminta ja #satakoto. Kampanja-aika on 14.- 19.9.2020. 

Mitä kokemustoiminta on? 

Kokemustoiminnassa pyritään siihen, että pitkäaikaissairaan, vammaisen henkilön tai heidän läheisensä kokemuksellinen tieto otetaan huomioon palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Perusteet tällaiselle osallistamiselle ja osallisuudelle löytyvät Suomen lainsäädännöstä ja YK:n vammaissopimuksesta. 

Vaikka kokemustoiminta perinteisesti liitetään sosiaali- ja terveysalaan ja puheenvuoroihin oppilaitoksissa, kokemustoimijan tuoma asiakkaan näkökulma on erittäin arvokas myös yksityisille organisaatioille, kuten kuljetus- ja matkailu- tai palvelualojen yrityksille. Kokemustoimijat voivat pitää luentoja, lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia. He voivat olla mukana erilaisissa koulutuksissa, asiakasraadeissa, työpajoissa, ohjausryhmissä, kehittämisessä ja suunnittelussa. Kokemustoimijat tuovat käsiteltävään asiaan asiakkaan/potilaan tai heidän läheisensä näkökulmaa. 

Kokemustoimintaverkoston kokemustoimijalla on aina tehtäväänsä koulutus ja järjestön taustatuki. Invalidiliiton Lounais-Suomen järjestötyöntekijä oli mukana vetämässä Satakunnan kokemustoimijoiden koulutusta vuoden 2019 lopussa. Ryhmässä oli mukana kolme Invalidiliiton satakuntalaista vapaaehtoista, jotka valmistuivat vuoden alussa pestiinsä ja kasvattivat kokemustoimijoiden joukkoa omalla erityisellä näkökulmallaan. 

Tutustu Invalidiliiton kokemustoimintaan sekä kokemustoimijoihin Satakunnassa ja muualla. 

Jaa sosiaalisessa mediassa