Kuvituskuva.
27.10.2021
Monikanavarahoituksen purkamiseen liittyvä valmistelu herättää huolta. Näin toteavat kuntoutusalalla toimivat järjestöt vetoomuksessaan, jonka myös Invalidiliitto on allekirjoittanut.

Lähes 30 kuntoutusalalla toimivaa järjestöä on lähettänyt yhteisen vetoomuksen monikanavarahoituksen purkamista valmistelevalle parlamentaariselle työryhmälle. Vetoomuksessa sanotaan, että kiireellä ei pidä edistää “epävarmuuksia, uhkia tai jopa selviä riskejä sisältäviä muutoksia järjestelmän perusteisiin”. Työryhmää muistutetaan myös siitä, että “kaavaillut muutokset heikentävät kuntoutuspalvelujen saatavuutta, kuntoutujien oikeuksia ja oikeusturvaa, palvelujen valtakunnallista yhdenmukaisuutta, kuntoutujien yhdenvertaisuutta, palvelujen kehittämistä ja tutkimusta ja vähentävät kuntoutukseen käytettävää rahoitusta.” 

Ei muutoksia kuntoutuspalveluihin 

Invalidiliitto ja muut allekirjoittajajärjestöt vetoavat parlamentaariseen työryhmään, jotta kuntoutuspalvelujen järjestämisen ja rahoituksen perusteisiin ei tehtäisi tässä vaiheessa muutoksia. “Raportissa esitettyjen muutosvaihtoehtojen vaikutuksia on tärkeää arvioida riittävän luotettavasti ja monipuolisesti. Arvioinnin tekeminen samanaikaisesti sote-uudistuksen toimeenpanon kanssa on haastavaa. On huomioitava myös korona-aikana lisääntynyt hoito- ja kuntoutusvelka sekä epidemian kuormitus sote-palvelusektorille", vetoomuksessa lukee. 

Invalidiliitto pitää monikanavarahoituksen purkamissuunnitelmia huolestuttavina ja toi näkemyksensä esiin myös syyskuisessa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle.  

“On välttämätöntä, että lääkinnällinen kuntoutus turvataan jatkossakin vaikeavammaisille ihmisille riittävänä ja vaikuttavana”, sanoo Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen.  

Hyvinvointialueilla on oltava riittävästi kuntoutuksen osaamista vastaamaan alueen asukkaiden erityistarpeita.  

- Lisäksi on varmistettava, etteivät terveydenhuollon matkojen kustannukset muodostu esteeksi kuntoutukseen tai hoitoon hakeutumiselle. Muutoksia arvioitaessa tulee huomioida myös asiakkaan oikeussuojaan liittyvänä seikkana muutoksenhakuoikeus”, sanoo Saksanen. 

Invalidiliitto muistuttaa, että hyvinvointialueiden on järjestettävä niiden vastuulla olevat kuntoutuspalvelut riittävässä laajuudessa sekä tavoitteiden, tarpeiden ja Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten, kuten esimerkiksi YK:n vammaissopimuksen, velvoitteiden mukaisesti. 

Monikanavarahoituksen purkaminen osa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta 

Monikanavarahoituksen purkaminen perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Se on osa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Monikanavarahoitus tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rahoitus tulee useammalta eri taholta. Esimerkiksi lääkinnällistä kuntoutusta rahoitetaan julkisen terveydenhuollon ohella Kelasta tai lakisääteisistä vakuutuksista.   

Hyvinvointialueiden rahoitus tulee perustumaan vuoden 2023 alussa valtion antamaan yleiskatteelliseen rahoitukseen ja asiakasmaksuihin. Tässä rahoitusmallissa ei olisi enää korvamerkittyä rahaa mm. lääkinnälliseen kuntoukseen. 

Lue järjestöjen vetoomus Hyvinvointialan sivuilta.

Tutustu myös Invalidiliiton "Terveydenhuollon palveluiden saatavuus varmistettava" -lausuntoon sosiaali- ja terveysministeriölle.  

Jaa sosiaalisessa mediassa