taustalla puheenjohtajan nuija ja pyörätuoli-ikoni. Sen edessä valkoisina hahmoina erilaisia vammaisia, esim. pyörätuoli. Kuvituskuva.
27.9.2022
Funktionshinderlagen tillämpas i situationer, där den allmänna socialservicen inte är tillräcklig utan specialservice behövs. Ansvaret för ordnandet av servicen flyttas över från kommuner till välfärdsområden vid årsskiftet.

Vi hoppas att lagen godkänns, för att den kommer att erbjuda bättre servicehelhet för människor med olika funktionshinder, men för att dess mål verkligen skulle nås, det vill säga att människor med funktionshinder får jämlikt de individuella serviceformer som de behöver (alltså att det inte finns stora skillnader i beviljandet av service mellan de olika välfärdsområden) måste lagen ännu preciseras. Tillräckligt individuella serviceformer stöder jämlikhet och rätten till självständigt liv. Det som är en aktuell fråga är, om välfärdsområdens pengar räcker till all den service som behövs. 

Vi förbereder ett utlåtande som bäst. Här en del punkter som vi tänker ta upp: 

  • Tillämpningsområdets utvidgande oroar 
  • Stöd till rörlighet blir mångsidigare 
  • Företagande inkluderas i servicen  
  • Beviljandekriterierna för personlig assistans förändras  
  • Barns delaktighet och rättigheter framförs    
  • Befrämjande av välfärden har framförts  
  • Förvarandet för att bevilja prövningstillstånd försämrar rättskyddet. 

Vi är oroade för att tillämpningsområdet utvidgas från nuvarande och termen ”svår funktionsnedsättning” avskaffas. Då mera människor omfattas av lagen, kommer det att öka pressen på resurseringen av funktionshinderservicen. Det kommer att vara svårt att besvara de individuella behov som en person med grava funktionshinder har. 

Invalidförbundet föreslår att det grundas en observationsgrupp för funktionshinderservicelagen. I gruppen bör ingå servicebrukare, för FN:s konvention on rättigheter för personer med funktionshinder förutsätter att personer med funktionshinder bör vara delaktiga i ärende som berör dem. Tillika betonar vi myndigheters roll i att informera om den nya lagen. Både personer med funktionshinder samt de myndigheter som inom välfärdsområden tillämpar lagen behöver information om lagen och hur den bör tillämpas. 

Invalidförbundet har aktivt deltagit i bearbetandet av funktionshinderlagstiftningen. Läs mera här på finska på vår hemsida.  

Här vår senaste nyhet om funktionshinderlagen på finska på vår hemsida.

Här THL:s sidor som uppdateras.  

Närmare information Ylva Krokfors, sakkunnig inom social- och hälsovårdspolitik, Invalidförbundet rf.  ylva.krokfors@invalidiliitto.fi   
 

Jaa sosiaalisessa mediassa