24.4.2018
Invalidiliitto on käynyt muiden vammaisjärjestöjen ja eduskuntaryhmien kanssa keskustelua tulevasta vammaislainsäädännöstä.

Uusi vammaispalvelulaki sisältää kolme eri palvelua: valmennuksen ja tuen, asumisen tuen sekä henkilökohtaisen avun. Kaikkien palveluiden tavoite on sama: lisätä vammaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yksilöllisesti toteutettuna. Keino tämän tavoitteen toteutumiseksi on aina arvioitava yksilöllisistä tarpeista käsin. Tämän takia on tärkeää, että laissa on erilaisia palveluita erilaisiin tarpeisiin.

Mikä muuttuu?

Uusi vammaislaki kerää hyvin erilaisista vammoista ja elämäntilanteista johtuvista tarpeista ja palveluista riippuvaiset vammaiset ihmiset saman lain ääreen. Kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki yhdistyvät. Erilaisten vammojen ja sairauksien aiheuttamat toimintakyvyn rajoitteet on pystyttävä ottamaan huomioon yhä paremmin. Toinen tarvitsee fyysistä apua, toinen taas toiminnanohjausta. Avun lähtökohta ja tapa toimia ovat erilaisia riippuen tarpeesta.  

Myös toimintaympäristö muuttuu. Sote-maakuntauudistus tuottaa uudenlaisen palvelurakenteen. Mitä selkeämmät ovat palvelun tavoitteet, lähtökohdat ja sisältö, sitä paremmin vammainen asiakas voi saada oikeutensa palveluun myös käytännössä toteutetuksi

Erilaisilla palveluilla turvataan parhaiten yksilöllinen avun ja tuen tarve sekä itsemääräämisoikeus 

Jokaisella vammaisella henkilöllä tulee olla yhtäläinen oikeus itsemääräämisoikeuteen ja sen toteuttamiseksi tarvittavaan riittävään apuun tai tukeen. Tie tavoitteen toteutumiseksi on kuitenkin erilainen riippuen toimintakyvyn rajoitteesta ja sen aiheuttamasta avun tai tuen tarpeesta kulloinkin kyseessä olevassa toiminnassa. Lakiluonnos antaa tähän hyvän pohjan. 

Esitetyt eri palvelut voidaan tulkita myös olevan YK:n vammaisyleissopimuksen ja vammaiskomitean antaman yleiskommentin mukaisia.      

Lue Invalidiliiton keskeiset näkemykset asiakirjasta "Vammaisten ihmisten apuun ja tukeen liittyvät erityispalvelut vammaislainsäädännön uudistuksessa" >> 
    
 

Jaa sosiaalisessa mediassa