Kuvituskuvassa eri tavoin liikkuvia hahmoja.
14.10.2022
Kuusi Pohjois-Suomessa toimivaa vammais-, potilas- ja omaishoidon järjestöä antoivat yhteisen lausunnon Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella valmistelussa olevasta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmaluonnoksesta.  

Invalidiliiton lisäksi lausuntoa laatimassa olivat Kehitysvammaisten Tukiliitto, Muistiliitto, Epilepsialiitto, Lihastautiliitto ja Oulun seudun omaishoitajat.  

– Otimme kantaa vammaisten palveluihin, osallisuuteen, esteettömyyteen ja saavutettavuuteen sekä omaishoitoon. Perustelimme näkemyksiämme mm. ehdotetun uuden vammaispalvelulain vastaavilla kohdilla sekä lailla omaishoidon tuesta, sanoo Invalidiliiton järjestöasiantuntija Liisa Pitzén

Osallisuuden ja osallistumisen esteet voivat olla niin fyysisiä kuin saavutettavuuteenkin liittyviä. Esteettömyys merkitsee muun muassa fyysistä ympäristöä, jossa on helppo liikkua sekä toimivia tiloja ja palveluja. Saavutettavuus tarkoittaa palveluja ja tuotteita, joita kaikkien on mahdollista käyttää yhdenvertaisesti vammoista tai toimintarajoitteista huolimatta.   

– Painotimme lausunnossa, että järjestämissuunnitelmassa on syytä huomioida kaikki vammaispalveluihin oikeutetut henkilöt, kuten pitkäaikaissairaat, toteaa asiantuntija Pilvi Sauvola Muistiliitosta. 

Oikeus uuden vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin syntyy, kun henkilö täyttää kaikki lain soveltamisalassa ja laissa palvelukohtaisesti määritellyt myöntämisedellytykset.    

 Diagnoosi tai vamman vaikeusaste ei välttämättä kerro yksilöllisen toimintakyvyn heikentymisestä tai avun ja tuen tarpeesta. Vammaispalveluita saavat ne henkilöt, jotka eivät saa sopivia ja tarpeensa mukaisia palveluita muun lain perusteella.

Järjestämissuunnitelmassa määritetään tavoitteita, toimintatapoja ja palveluverkostoa tuleville vuosille  

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnos perustuu viime keväänä aluevaltuustossa hyväksyttyyn hyvinvointialueen strategiaan, jonka keskiössä tulee olemaan ennaltaehkäisevien ja perustason palvelujen vahvistaminen. Suunnitelman mukaisesti vammaiset asiakkaat saavat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut sote-keskuksista ja erityispalvelut vammaispalveluiden toimialueelta.  Myös kotiin ja arkiympäristöön annettavia palveluja halutaan vahvistaa.  

– Muistutimme lausunnossamme, että kotona hoidettavat ihmiset ovat tänä päivänä ja tulevaisuudessa erittäin usein ympärivuorokautisen hoivan, huolenpidon ja valvonnan tarpeessa. Kevyt, ei yö-valvottu yksikkö ei riitä kaikkien tarvitsemaan palveluun, sanoo toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen Oulun seudun omaishoitajista. 

Lausunto lähetettiin luettavaksi myös vammaispalvelujen toimialuejohtaja Päivi Laurille, Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen vammaisten palvelujen kehittämisohjelman projektikoordinaattori Kaisa Kuusikolle ja osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo-Riitta Tervoselle.  

– Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää järjestämissuunnitelmasta lokakuun aikana, Pitzén kertoo. 

Jaa sosiaalisessa mediassa