Kuvituskuva.
9.9.2021
Invalidiliitto jatkaa yhteydenpitoa tärkeiden sidosryhmien kanssa koskien vammaispalvelulakiuudistusta. Liiton viesti on, että yksilöllisten tarpeiden mukaiset palvelut on taattava kaikille vammaisille ihmisille. Erilaisiin elämäntilanteisiin ja erilaisiin vammoihin tarvitaan erilaisia palveluita.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen ja lakimies Merike Helanderin tapaamisen fokuksessa olivat vammaisten lasten oikeudet. Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Raution ja asiantuntija Mikko Jorosen kanssa keskusteltiin vammaispalvelulakiuudistuksen tavoitteista ja vammaispoliittisesta toimintaympäristöstä.    

Invalidiliitossa tunnistetaan hyvin se huoli, joka monilla toiminnanohjausta tarvitsevilla vammaisilla ihmisillä sekä vammaisten lasten läheisillä on: palvelutarjonta ei kohtaa todellisia tarpeita. Liitto onkin proaktiivisesti etsinyt ratkaisuja siihen, miten tilanne muutettaisiin järkevällä tavalla uutta lakia valmisteltaessa. Ei ole oikein, että osa vammaisista ihmisistä jää ilman heille sopivia palveluita. 

- Uutta vammaispalvelulakia valmisteltaessa tulisi muotoilla sellaisia palveluita, jotka ovat sopivia vammaisten lasten ja heidän perheidensä sekä toiminnanohjausta tarvitsevien vammaisten ihmisten tarpeisiin. Henkilökohtaisen avun voimavaraedellytyksen poisto ei ole ratkaisu tähän, vaan johtaisi suuriin uusiin ongelmiin, sanoo Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson.  

Invalidiliitto muistuttaa, että henkilökohtainen apu ei ole yleispalvelu eikä se sovi kaikille vammaisille kaikkiin tilanteisiin. Samalla on tärkeää huolehtia, että kunnat soveltavat vammaispalvelulakia asianmukaisesti. Toimeenpanoon on syytä kiinnittää huomiota, ettei henkilökohtaisen avun palvelua evätä henkilöiltä, jotka ovat siihen oikeutettuja. 

- Jos kyky määritellä avun sisältö poistettaisiin, poistuisi henkilökohtaisen avun palvelusta se tukirakenne, jonka varaan koko palvelu pohjautuu. Tämä vaarantaisi nykyisen vammaisen ihmisen itsemääräämisoikeuden toteutumisen, sanoo Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen

Vammaisten lasten ja toiminnanohjausta tarvitsevien vammaisten ihmisten palveluita on kehitettävä henkilökohtaisen avun rinnalla uutta vammaispalvelulakia valmisteltaessa.  

- Kannustamme sosiaali- ja terveysministeriötä huolehtimaan vaikutusarvioinnin tekemisestä, jotta varmistetaan, että tulevat pykälälinjaukset perustuvat tarkasti punnittuun tietoon. Vammaisvaikutusten ja lapsivaikutusten arviointia tulisi tehdä laajemminkin lainsäädäntöhankkeissa, sanoo Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Ylva Krokfors

Lain valmistelu jatkuu syksyn aikana. Tarkoituksena on, että uusi vammaispalvelulaki tulisi voimaan vuonna 2023. 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa