Kädet suojaavat pientä taloa. Kuvituskuva.
23.3.2021
Jokaisella on oikeus olla omassa kodissaan ja lähisuhteissaan turvassa. Aina tämä ei kuitenkaan toteudu ja silloin voi hakea apua esimerkiksi turvakotipalveluista. Tutkimusten perusteella vammaiset henkilöt kokevat enemmän väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa kuin valtaväestö. Siksi turvakotien tekemä työ saavutettavuuden ja esteettömyyden parantamiseksi onkin erittäin tärkeää.

THL:n turvakotipalvelut on lähtenyt edistämään asiaa. Vuonna 2020 THL järjesti tiedotuskampanjan vammaisista henkilöistä turvakotipalvelujen asiakkaana yhteistyössä valtakunnallisten vammaisjärjestöjen naisverkoston kanssa.  

– Tiedotuskampanjan tiimoilla tehtiin myös uusi asiakasesite, jonka tarve oli noussut esille naisverkoston taustajärjestöistä, kiittää Invalidiliiton järjestöasiantuntija ja naisverkoston yhdyshenkilö Sanna Leppäjoki-Tiistola.  

Hän toivoo, että materiaaleja hyödynnetään laajasti niin järjestökentällä kuin sote- ja turvallisuuspalveluissa. 

Turvakotien kehittämistyö jatkuu konkreettisen saavutettavuuden ja esteettömyyden osalta 

Aiemmin THL:n tekemää yleistä kartoitusta turvakotien esteettömyydestä syvennetään. Tässä työssä on ollut mukana myös Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen ESKEn esteettömyysasiantuntija Johanna Hätönen. ESKE on koonnut tarkistuslistan helpottamaan turvakotien esteettömyyden itsearviointia ja kartoitusta. Maaliskuun puolessa välissä THL ja ESKE järjestivät turvakodeille myös koulutuksen tarkistuslistan hyödyntämisen ja esteettömyyskartoitusten tekemisen tueksi.  

– Osallistujia oli mukana monipuolisesti turvakodeista eri puolilta Suomea ja osallistujilta tuli kiitosta koulutuksen sisällöstä, Hätönen iloitsee. 

Koulutuksen jälkeen käytännön työ tehdään turvakodeissa esteettömyyskartoitusten avulla kevään aikana. Esteettömyystiedoista on tarkoitus myös tiedottaa avoimesti turvakotien omilla kotisivuilla ja Nollalinjan sivuilla sekä niin, että Nollalinjan päivystäjillä on tieto kunkin turvakodin esteettömyydestä. Eduskunta on myöntänyt rahoitusta turvakotipaikkojen riittävyyden turvaamiseen sekä turvakotien esteettömyyden parantamiseen. Tämän rahoituksen turvin turvakodit voivat tehdä korjauksia, mikäli esteettömyydessä havaitaan puutteita.  

Hätönen ja Leppäjoki-Tiistola ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön THL:n ja turvakotien kanssa ja toivovat, että yhteinen työ kaikille saavutettavien turvakotien ja lähisuhdeväkivallan torjunnan eteen jatkuu. 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Tarkistuslistoja

Tälle sivulle on koottu erilaisia esteettömyyden kartoituslomakkeita ja tarkistuslistoja. Lomakkeet ja tarkistuslistat ovat eri tahojen kehittämiä, ja useimmiten ne on tehty tiettyyn tilanteeseen, yksittäistä tarvetta varten.