Inva-taksin kuljettaja auttaa pyörätuolissa istuvaa naisten sisään taksiin.
20.2.2020
Invalidiliitto antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon taksisääntelyn toimivuutta arvioivasta muistiosta. Lausunnossaan liitto nostaa esiin taksipalveluiden turvallisuuden, laadun, saatavuuden ja välityskeskusten roolin.

Liikennepalvelulaki toteutui vaiheittain vuosina 2018-2019 ja siinä yhteydessä havaittiin epäkohtia. Jo tuolloin Invalidiliitto vastusti monin osin sääntelyn keventämistä taksiliikenteessä.

Taksisääntelyn toimivuutta käsittelevään arviomuistioon ministeriö on koonnut tietoa vuoden 2018 taksiuudistuksen vaikutuksista ja esille nousseiden haasteiden ratkaisuehdotuksia. Arviointityö käynnistyi liikenne- ja viestintäministeriössä kesällä 2019.  Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka on käynnistänyt arviomuistion pohjalta säädöshankkeen taksilainsäädännön korjaamiseksi. Keskeisiä osa-alueita ovat taksipalvelujen turvallisuus, laatu, saatavuus, hinnoittelu ja välityskeskuksen rooli.  Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös torjua taksialan harmaata taloutta.

Ei kokonaiskuvaa taksipalvelujen tilanteesta

Arviointimuistio ei luo kokonaiskuvaa taksipalveluiden tilanteesta, koska siinä ei ole arvioitu Kela-matkojen kilpailutusta, eikä muutenkaan julkisesti tuettuja kuljetuksia. Invalidiliitto pitää tätä puutteena, koska julkisesti järjestettävät matkat vaikuttavat kuitenkin välittömästi taksimarkkinoihin kaikilla sen osa-alueilla. 

Turvallisia taksipalveluja

Invalidiliitto keskittyy lausunnossaan taksipalveluiden turvallisuuteen, laatuun, saatavuuteen ja välityskeskuksien rooliin. Nämä asiat nousivat esille myös syksyllä 2019 tekemässämme selvityksessä. Nostamme esiin esteettömän ajokaluston turvallisuuden merkityksen ja siinä yhtenä ratkaisuna esitämme ajoneuvon turvavälineistön saattamista määräaikaiskatsastusten piiriin. Taksipalveluiden turvallisuuteen vaikuttaa myös kuljettajan osaaminen, jonka vahvistamiseksi kannatamme erityisryhmien kuljettajankoulutuksen vahvistamista. Invalidiliitto pitää myös tärkeänä, että kenttävalvontaa kohdennetaan esteettömiin ajoneuvoihin.

Laadukkaita taksipalveluja

Kuljettajan ammattitaito on perusta onnistuneelle taksimatkalle. Kielitaito ja paikallistuntemus ovat tärkeitä. Erityisryhmien osalta laatukysymyksessä korostuvat taksinkuljettajan kokeen sisältö. Invalidiliitto pitää välttämättömänä, että erityisryhmien kuljettajakoulutukseen kuuluu käytännön osuus ajoneuvon turvavälineiden ja yleisempien matkustajien käytössä olevien apuvälineiden käsittelystä, avustamisesta autoon ja sieltä pois, porrasvedosta sekä turvallisesta, ennakoivasta ajotavasta. 

Saatavia taksipalveluja

Erityisryhmien taksipalvelun saatavuusongelmat keskittyvät usein ilta-aikoihin ja viikonloppuihin. Tämän takia vammaiset ihmiset eivät voi lähteä kotoaan, koska he pelkäävät, ettei paluumatkalle löydy sopivaa taksipalvelua. Invalidiliitto kannattaa päivystysvelvoitteen lisäämistä liikennepalvelulakiin niin, että se koskisi iltoja ja viikonloppuja, ei vain arkipäivien virastoaikoja.

Lisää välityskeskustoiminnan valvontaa

Välityskeskusten toimintatavat ovat epäyhtenäisiä. Invalidiliitto pitää tärkeänä, että erityisryhmien erityistarpeet tiedostetaan välityskeskustoiminnassa ja kannattaa niiden valvonnan varmistamista erityislainsäädännön avulla.

Lue Invalidiliiton vastaukset täältä >> 
 

Jaa sosiaalisessa mediassa