Pöydällä oppikirjoja, vihko, kumi. Kuvituskuva.
5.2.2021
Yksitoista vammaisjärjestöä, Invalidiliitto mukaan lukien, on huolissaan vammaisalan ammattitutkinnon uudistamisesta. Järjestöt esittävät, että tämänhetkinen valmistelu keskeytetään ja uusi, laaja-alainen valmistelu käynnistetään.

Järjestöt ovat esittäneet huolensa Opetushallitukselle siitä, että vammaisalan tutkintorakenne aiotaan saattaa voimaan sellaisena, ettei se vastaa työelämälähtöisyyttä, eikä vammaisten ihmisten yksilöllisiä tarpeita ja oikeuksia.

- Tutkinto pitää rakentaa vammaisuuden kirjo huomioon ottaen. Koko tutkinnon läpileikkaava lähtökohta pitää olla vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, toteaa Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen.

Opetushallituksen kuulemistilaisuudessa 3.2., jonne järjestöt oli kutsuttu, kävi ilmi, että tutkinnon uudistamista ollaan valmistelemassa suurella kiireellä. Vammaisjärjestöjen lausunnoissa todettuja ehdotuksen vakavia puutteita ei olla ottamassa huomioon, kun tutkintoa uudistetaan. 

Valmistelussa on kuultu vain työmarkkinaosapuolia, mutta vammaisjärjestöjen osallistaminen on puuttunut. Tutkintokokonaisuus ei ole ollut vammaisjärjestöjen tiedossa riittävän ajoissa, jotta järjestöillä olisi ollut todellinen mahdollisuus vaikuttaa tutkintoehdotuksen sisältöön.

Järjestöt esittävät tämänhetkisen valmistelun keskeyttämistä ja uuden, laaja-alaisen valmistelun käynnistämistä.

Lue vammaisjärjestöjen koko kannanotto vammaisalan ammattitutkinnon tutkinnon perusteista (pdf).

Hengityslaitepotilaat ry

Heta - henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry

Invalidiliitto ry

Kuurojen Liitto ry

Kynnys ry

Lihastautiliitto ry

Neuroliitto ry

Näkövammaisten liitto ry

Suomen CP-liitto ry

Suomen Kuurosokeat ry

Vammaisfoorumi ry

 

Lisätietoa: Elina Nieminen, Invalidiliitto, lakimies, elina.nieminen@invalidiliitto.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa