Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
28.01.2021
Invalidiliitto on antanut lausuntonsa Opetushallitukselle koskien vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnosta.

Tutkintorakenne koostuisi kehitysvamma-alan ja henkilökohtaisen avun osaamisalasta. Kyseessä olisi edelleen vapaaehtoinen koulutus, eikä henkilökohtaisilta avustajilta edelleenkään vaadittaisi koulutusvaatimuksia ammattipätevyydestä. Henkilökohtaisen avun asiakkaalla ja työnantajalla olisi edelleen mahdollisuus palkata itselleen omista lähtökohdistaan käsin omaa avustamistarvettaan ja yksilöllistä tilannettaan vastaava henkilö, myös ilman tutkintoa.  

Henkilökohtaisen avun siirtyminen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkintoihin on hyvä muutos 

Ammattitutkinnon uudistamisen yhteydessä henkilökohtaisen avun osaamisala siirtyisi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta vammaisalan ammattitutkintoon. Invalidiliitto kannattaa henkilökohtaisen avun siirtymistä osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitutkinnon rakenteita.  

- On toivottavaa, että henkilökohtaisen avun osaamisalan siirtyminen oikeaan tutkintorakenteeseen lisäisi kiinnostusta tälle ihmisläheiselle alalle ja vahvistaisi henkilökohtaisen avun sekä vammaisalan profiloitumista omana hyvänä ammattirakenteena osana työmarkkinoita. Näen tämän erityisen tärkeäksi, koska vammaisalan työntekijöistä on huutava pula. Tilanne on monen vammaisen ihmisen, mutta myös palveluntuottajan kohdalla hyvinkin vaikea, toteaa Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen.  

Henkilökohtaisen avun tutkintoa on korjattava 

Invalidiliitto pitää tärkeänä, että koko vammaisalan ammattitutkinnon suorittaneiden työllistyminen turvataan ja että ammattitutkinnot antavat oikean pohjan ja osaamisen alalle pyrkiville henkilöille. Puolet esitetyn henkilökohtaisen avun osaamisalan tutkinnon opintopisteistä ei sisällä vaadittavaa työelämälähtöisyyttä. Tämä antaa harhaanjohtavan, jopa väärän kuvan ammatista. Invalidiliitto edellyttää nyt esitetyn henkilökohtaisen avun ammattitutkinnon valinnaisen oppikokonaisuuden osan sisällöllistä uudelleen arviointia.   

Esitetyssä henkilökohtaisen avun osaamisalassa lähes koko valinnaisten opintojen osuus on suoraan kehitysvamma-alan osaamisalasta.  

- Tätä ei voida pitää työmarkkinoiden tai vammaisten henkilökohtaisen avun käyttäjien itsemääräämisoikeuden näkökulmasta kestävänä. Vammaisuuden kirjo on hyvin laaja, eikä ole missään määrin tarkoituksenmukaista, että tutkinto painottuu erityisesti kehitysvammaisuuteen. Myös muut vammaryhmät on huomioitava, sanoo Nieminen.  

Esityksen mukaan tutkinnon suorittaminen edellyttäisi myös valinnaisten opintojen pakollista suorittamista. 

Ammattitutkinnon tulee antaa oikea kuva ammatin sisällöstä 

Tutkinnossa olisi tarpeen tuoda tarkemmin opiskelijan tietoon henkilökohtaisen avun epätyypillinen luonne, henkilökohtaisen avun keskeiset perusperiaatteet sekä sitä miten ammatti sijoittuu suhteessa muihin sosiaalipalveluihin ja miten ammattia pääsee toteuttamaan käytännössä. 

Invalidiliitto huomauttaa, että vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa henkilökohtaisen avun käyttäjä eli vammainen ihminen itse määrittelee työtehtävät ja muut työn tekemiseen liittyvät asiat.  

- Henkilökohtainen avustaja ei ole pääroolissa suunnittelemassa arjen toimintatilanteita – se ei ole henkilökohtaisen avun mukaista, sanoo Nieminen.  

Henkilökohtaista apua käytettäessä toiminnan tulee lähteä vammaisesta ihmisestä itsestään. Henkilökohtainen avustaja toteuttaa nimenomaan niitä toimia, jotka henkilökohtaisen avun käyttäjä itse ohjaa tehtäväksi. Vammainen henkilö määrittelee itse lain ja hallintopäätöksen rajoissa sen, mihin, missä ja milloin hän henkilökohtaista apua käyttää.

Henkilökohtaisen avun tunnusmerkit eli se, mitä tehdään, missä tehdään ja milloin tehdään ovat keskeisiä, kun arvioidaan, tarvitaanko henkilökohtaista apua vai mahdollisesti jotain muuta, toimintakykyä tukevaa tai siinä auttavaa palvelua. Vammainen ihminen on itse valintojen takana ja vastaa myös valinnoista syntyvistä seurauksista.  

Invalidiliitto kantaa suurta huolta henkilökohtaisen avun tutkinnon sisällöstä ja pitää välttämättömänä, että Opetushallitus vielä tarkastelee asiaa uudelleen. Aihetta käsitellään Opetushallituksen 3.2. koolle kutsumassa keskustelutilaisuudessa, jossa Opetushallituksen asiantuntijat esittelevät , miten saadut lausunnot on otettu huomioon tutkinnon perusteiden viimeistelyssä. Opetushallitukseen saapui lausuntokierroksen aikana 26 lausuntoa. Invalidiliitto jatkaa asiaan vaikuttamista.   

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella tutkintorakenteeseen lisätty vammaisalan ammattitutkinto on esitetty astuvaksi voimaan 1.8.2021.  

Lue Invalidiliiton koko lausunto Vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta (pdf). 

Lisätietoa: lakimies Elina Nieminen, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi 

Jaa sosiaalisessa mediassa