23.10.2018
Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen taustajärjestöillä on nyt suuri huoli: Huoli siitä, että kansalaisaloite raukeaa, eikä sitä ehditä käsitellä nykyisellä hallituskaudella.

Nyt on jo kiire. Huoli siitä, että eduskunta ei löydä asiaan ratkaisua ja lakipykälää, joka selkeästi vastuuttaisi toimimaan juridisesti sitovan YK:n Vammaissopimuksen mukaan.

Mustavalkoinen teksti Ei myytävänä!

 

Kansalaisaloitteen jättämisen jälkeen kilpailuttamisen lopettamistavoitetta ovat entisestään vahvistaneet lukuisat julkisuudessa esillä olleet epäonnistuneet kilpailutukset, joita kunnat ja Kela ovat tehneet horjuttaen vammaisten ihmisten jokapäiväisen elämän edellytyksiä.

Ei myytävänä! –kansalaisaloite on tärkeää käsitellä pikaisesti:

  1. Kansalaisten usko eduskuntaan ja poliittiseen päätöksentekoon horjuu, mikäli päätöstä ei saada ajoissa tehdyksi.
  2. Kansalaisaloitejärjestelmän uskottavuus demokratian edistäjänä ja kansalaisten vaikuttamisen väylänä on vaakalaudalla, mikäli aloitetta ei ennätetä käsittelemään ennen vaalikauden päätöstä.
  3. Ei myytävänä -kansalaisaloitteeseen tulisi löytää ratkaisu parlamentaarisen tahtotilan toteutumiseksi, ovathan kaikki eduskuntapuolueet suhtautuneet myönteisesti aloitteeseen.
  4. Kansalaisaloitteella ei ole hallituksen kaltaista tahoa valvomassa lainsäätämisprosessin etenemistä, siksi aloitteen käsittelyn tulee olla allekirjoittajia kunnioittavaa, asiallista ja ripeää.
  5. Ei myytävänä –kansalaisaloite edellyttää eduskunnalta erityistä huomiota, onhan kyse kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksista ja heidän äänensä kuulemisesta.

Lue Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen taustajärjestöjen tiedote aiheesta >>

Jaa sosiaalisessa mediassa